Stručně:

Společnost Universal Robots pomohla svým řešením na bázi robota UR5 společnosti Linaset zvýšit produktivitu a efektivitu. Tím zároveň ulevila zaměstnancům od mimořádně časově a energeticky náročné práce na výrobní lince.

Problém:

K dodávání plastových výlisků zákazníkům v automobilovém a jiném průmyslu potřebovala společnost Linaset bezpečný, precizní a efektivní způsob automatizace ve výrobní fázi tryskání komponentů.

V minulosti se výlisky tryskaly ručně na obráběcím stole z obou stran s použitím speciálního tryskacího prostředku – tato práce byla velmi náročná jak z hlediska času, tak z hlediska potřeby zdrojů, pokud se celá prováděla ručně.

Bylo rovněž nezbytné držet aplikátor tryskacího média ve svislé poloze v mimořádně prašném a hlučném prostředí. Byla to rovněž práce, která kladla na zaměstnance značné fyzické nároky. Toto vše bylo potřeba mít na paměti při hledání vhodného automatizovaného řešení.

 

   

 

Řešení:

Společnost Linaset nainstalovala robotické rameno UR5 a již po jednom týdnu od objednání ho zprovoznila ve zkušebním režimu. Rameno bylo umístěno na stávající pracoviště a vybaveno jednoduchým upínacím zařízením pro připevnění aplikátoru tryskacího média a pracovalo společně s operátory, kteří vkládali výlisky do vodicích pouzder a během obrábění je otáčeli tak, aby je robot tryskal z obou stran.

Okamžitým výsledkem bylo zkrácení času vyžadovaného ke zpracování jednoho výlisku až o 30 %. Tím se zvýšila produktivita a dosáhlo se také garantované prémiové úrovně preciznosti a kvality. Jakmile je potřeba doplnit tryskací médium, robot indikuje slabý přívod média a automaticky se vypne.

Během šestiměsíční doby provozu v non-stop režimu (24hodinovém) společnost Linaset nezaznamenala jedinou poruchu ani se nemusela potýkat s neplánovaným prostojem v případě robota UR5. Kromě pravidelné údržby a odstraňování prachu z řídicí jednotky nebylo potřeba provádět žádné další servisní práce nebo vyměnit nějakou součástku – a to navzdory náročnému prostředí.

Podle ředitele výroby ve společnosti Linaset Petra Šramoty je rychlost, s jakou se robota stal flexibilní součástí výrobního procesu, jedním slovem působivá. „Nemuseli jsme na nic čekat, během několika dnů byl robot připraven k práci na našem pracovišti a hned začal spolehlivě pracovat,“ vysvětluje.

Robota UR5 dodala společnost EXACTEC, která provedla počáteční konfiguraci robota a základní školení, takže zaměstnanci se naučili programovat a udržovat robota. Výrobní proces společnosti Linaset je tak nyní produktivnější a také efektivnější – spotřeba tryskacího média se snížila o 35 %.

Celý článek ZDE

 

STUDENTI SE V IQLANDIA DOZVÍ, JAKÉ MOŽNOSTI NABÍZÍ ROBOTIKA

Stručně:

Vědecké centrum iQLANDIA posledních deset let úspěšně popularizuje vědu mezi mladými lidmi v liberci v české republice. Vědci se při budování své interaktivní výstavy robotů obrátili na společnost Universal Robots. Na výstavě se mohou studenti na vlastní kůži seznámit s tím, jak jednoduché je programování robota UR, a vyvrátit představu, že roboti jsou nebezpeční a komplikovaní.

Problém:
Odborníci a experti z vědeckého centra iQLANDIA chtěli vystavit moderního robota, aby návštěvníkům ukázali, jak velký pokrok robotická technika v poslední době učinila. Výstava by měla být schopna ukázat, že moderní roboti jsou pro uživatele jednodušší, snadno se ovládají a nepředstavují pro své okolí nebezpečí, protože vědecké centrum navštěvují žáci základních a středních škol z celé České republiky.

Řešení:
iQLANDIA si vybrala výstavu robotů Robot Run s robotem UR5. Robot Run je interaktivní robotická hra, v které mohou uživatelé ovládat robota v prostředí labyrintové konstrukce. Hra osvětluje a předvádí přesnost robotického ramene, snadnost jeho programování a široké spektrum aplikací, které může robot vykonávat. 

Řešení bylo založeno na robotickém ramenu UR5 od Universal Robots. To zaručuje bezpečný, flexibilní provoz bez potřeby ohrazení a umožňuje otáčení o 360 stupňů – dokonalé pro požadavky interaktivní hry.

Výstava se stala ve vědeckém centru velmi populární atrakcí a získává si každý rok srdce a ducha více než 50 000 mladých návštěvníků.

 

 

 

 

 

Celý článek najdete ZDE.

 

ROBOTICKÉ RAMENO UR5 VYRÁBÍ SOUČÁSTI PRO EGR VENTILY

Stručně:

Rodinná firma Attl a spol. S.r.o. továrna na stroje rozšířila svou produktovou řadu na automobilový segment. Pro jednoho z dodavatelů společnosti volkswagen začala firma vyrábět nerezové trubky používané ve výměnících tepla v egr ventilech moderních spalovacích motorů pro osobní i užitkové vozy, jejichž hlavním úkolem je snížení emisí výfukových plynů.

Problém:
Nová výrobní řada měla v souladu s původním plánem společnosti přímo vyrábět konečný produkt. Při testech se však ukázalo, že je nutná ještě jedna operace – zaoblení hran vyráběných trubek. V první fázi byla manipulace s částečně hotovým produktem, tj. vložení trubek do stroje zaoblujícího hrany, prováděna ručně obsluhou stroje, avšak společnost současně začala pro tuto monotónní činnost intenzivně hledat automatizované řešení.

Původně navržené mechanické řešení se ukázalo jako značně nespolehlivé. Proto padlo rozhodnutí koupit robota. Bez jakýchkoli předchozích zkušeností s průmyslovými roboty společnost dostala příležitost vyzkoušet robota UR5 od liberecké společnosti EXACTEC, která je distributorem značky Universal Robots.

„Ačkoli naše společnost vyrábí a dodává svým zákazníkům nástroje pro automatizaci výroby, neměli jste dosud příležitost pracovat s průmyslovými roboty,“ říká Tomáš Attl, ředitel prodeje ve společnosti Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje. „Pak jsme si mohli na několik měsíců vypůjčit robotické rameno od společnosti Universal Robots, ale už po několika dnech bylo zcela jasné, že používání lehkých průmyslových robotů je přesně to, co pro modernizaci našeho provozu v budoucnu potřebujeme.“

Řešení:
Úkoly robota: Úkolem tří robotických ramen UR5 nasazených do výroby nerezových trubek pro chladiče výfukových plynů v EGR ventilech bylo vkládat částečně hotové trubky do stroje zaoblujícího hrany. Jeden provozní cyklus trvá robotovi asi 2 sekundy, takže každou minutu lze vyrobit 30 trubek. Všichni tři roboti pracují průměrně 20 hodin denně, 6 dní v týdnu.

Roboti UR5 se pyšní vysokou úrovní spolehlivosti. Během téměř dvou let provozu se objevila pouze jedna závada u jednoho z robotických ramen. Smluvní partner poškozený spoj vyměnil v rámci záruky a během méně než 24 hodin od nahlášení závady. Během běžného servisu úkoly robota přebírá obsluha stroje. Společnost neplánuje ani neprovádí žádné výjimečné odstávky robotů a nemá na skladě žádné náhradní díly. V tomto ohledu společnost jednoduše postupuje podle standardních pokynů výrobce týkajících se servisu.

Prvotní nastavení robotických ramen provedli programátoři společnosti EXACTEC. Jakékoli budoucí potenciální konfigurace robotů může provést vyškolený firemní technik.

Vybraní roboti a díly: 3 × UR5

Zavedení a školení: Společnost EXACTEC poskytla firmě Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje jednoho robota UR5 na několikaměsíční testování. Následně společnost EXACTEC nasadila tři robotická ramena UR5, vyzkoušela je v provozu a vyškolila jednoho z techniků firmy v ovládání a konfiguraci robota. Během následujících tří dní pak probíhalo postupné školení všech zaměstnanců, kteří s robotem měli pracovat. Celkem trvalo zavedení robotických ramen UR do výrobních linek firmy 4 týdny.

Na začátku společnost EXACTEC zorganizovala ukázku provozu pro společnost Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje, během které byla spolupráce mezi robotem a výrobní linkou vyladěna a byl připraven speciální skřipec pro manipulaci s produktem. Následující zavedení robotů UR proběhlo bez jakýchkoli problémů.

Po zavedení došlo k několika poradám se specialisty společnosti EXACTEC. Provoz a údržbu robotů však již převzali vyškolení zaměstnanci firmy.

„Byli jsme příjemně překvapeni, jak rychle a jednoduše byli roboti UR zavedeni do naší výroby. Roboti pracují v deklarované toleranci přesnosti a kromě jediné menší závady je provoz plynulý. S naším robotickým řešením jsou spokojeni také naši zákazníci. V automobilovém segmentu jsou dnes průmysloví roboti standardem, který očekávají také subdodavatelé,“ dodává Tomáš Attl.

 

 

 

 

celý článek najdete ZDE.

Dne 10. 4. 2019 jsme společně s firmou Universal Robots pořádali Seminar in the Box. Tato akce je pořádána pro naše zakazníky, jak stálé, tak nové. Měli jsme krásné prostory v hotelu Imperial. Součástí konference byly, jak přednášky, tak workshopy. 

Představili jsme vám naše aplikace s UR a našich integrátorů. Firma FABA robots k nám přijela ukázat automatizované sváření. 

Tuto akci budeme pořádat příště v jiném kraji. Zatím máme v plánu Ústí nad Labem a Plzeň. Pokud by jste měli zájem se také účastnit, nebojte se nám ozvat.

  

 

 

 

 

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás tímto pozvali na “Seminar in the Box” pořádaný společnostmi Universal Robots a EXACTEC, který se bude konat:

 

Kdy:     12 .6. 2019, od 9:30 do 15:00

Kde:     LH Parkhotel**** Hluboká nad Vltavou, Masarykova 602, 373 41 Hluboká nad Vltavou

 

Seminář bude zaměřený na využití a nasazení robotických ramen v praxi, na informace o současném robotickém trhu a také se zaměříme na hlavní rozdíly mezi tradičními a kolaborativními roboty.

V odpolední části semináře proběhne robotický workshop, kde se můžete seznámit s intuitivním programováním kobotů společnosti Universal Robots.

 

Těšíme se na setkáni s Vámi v Hluboké nad Vltavou.

Tým EXACTEC & Universal Robots

 

AGENDA SEMINÁŘE

09:30 – 10:00 Úvodní slovo EXACTEC
10:00 – 10:30 Kolaborativní robotika – obecně, Universal Robots
10:30 – 10:55 Představení robotů UR – CB3 vs e-Series, EXACTEC
10:55 – 11:10 Coffee break
11:10 – 11:40 Příklady aplikací
11:40 – 12:00 Možnosti využití dotací EU
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Workshop – práce s robotem, programování, seznámení s příslušenstvím
14:30 – 15:00 Diskuze, závěr a rozloučení

Aplikace automatizace pajení s robotem UR. Více o pájení najdete ZDE.

 

   

 

 

Robot UR5 na platformě NEOBOTIX (obrázek v pravo). Více o AIV vozících ZDE.

 

     

 

UCHOPOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UR 

 

Pro vaši potřebu jsme schopni zajistit kterýkoliv certifikovaný end-effektor, či komponent, který najdete na UR stránkách. Také vám zajistíme kompletní systém dle vašeho přání.

 

ELEKTRICKÉ UCHOPOVAČE

PNEUMATICKÉ UCHOPOVAČE

 SPECIÁLNÍ UCHOPOVAČE

 

 

 Uchopovače pro UR

 

Novinka - schunk EGP-C 25

Představujeme vám nový, menší elektrický uchopovač od firmy Schunk.

Síla úchopu: 20-40 N                                              Plný zdvih 3 mm

   

 

 

Robotiq

 

   

 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

QB softhand SKF Liftkit Airskin F/T sensor (Onrobot)

NOVINKY

 

AKCE

 

VÝPRODEJ

  

 

 

 

NOVINKA - SCHUNK EGP-C 25

Představujeme vám nový, menší elektrický uchopovač od firmy Schunk. Více o uchopovačích ZDE.

 

   

 

 

Seminar in the box I.

 

Konference, Imperial Liberec

Fotogalerie ZDE 

 

Novinka letošního roku - VG10 VACUUM GRIPPER

 

Dlouho očekávaný uchopovač je konečně v prodeji. Díky jeho flexibilním ramenům lze využít na různé aplikace. Speciálně navržen pro spolupráci s roboty.

 

Speciální uchopovač piab KCS

 

 • Flexibilní řešení chapadla přizpůsobené Cobotům
 • Dodává se s pěnovou technologií a omezovači průtoku nebo jako s chapačem pro manipulaci s vaky
 • KCS jsou vybaveny jedním nebo dvěma efektivními a proti prachu tolerantními vyhazovači COAX® SX pro snadnou údržbu
 • Systém rychlého připojení umožňuje snadné a rychlé odebírání hlavice chapadla z jednotky čerpadla
 • Různé možnosti rozhraní rozhraní Cobot podle ISO 9409-1 usnadňují instalaci
 • Integrované řídicí ventily a snímače podtlaku jsou volitelná volba v konfigurátoru KCS

 

NOVINKY

 

AKCE

 

VÝPRODEJ

 

Co nás čeká: 

Seminar in the Box II.

Konference, Celodenní akce, Program: přednášky i workshopy

Svět 

Jak jednoduše DIGITALIZOVAT, AUTOMATIZOVAT, propojit a zkvalitnit systémy, procesy, výrobu.

MSV 2019 - Brno

 

Již proběhlé:

Seminar in the Box I. 2019

Konference, Imperial Liberec, Celodenní akce, Program: přednášky i workshopy

AMPER 2019

27. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ENERGETIKY, AUTOMATIZACE, KOMUNIKACE, OSVĚTLENÍ A ZABEZPEČENÍ 
Veletrh AMPER je nejvýznamnější oborový veletrh ve střední Evropě, který se každoročně koná v nejmodernějších halách brněnského výstaviště.

Burza firem 14. 3. 2019

Akce pro studenty SPŠSE a VOŠ Liberec

ROBOTY 2019 - NEJVĚTŠÍ KONFERENCE A VÝSTAVA PRŮMYSLOVÉ ROBOTIKY

Trade Media International - Trendy v Robotizaci 2019

MSV 2018 - Mezinárodní strojírenský veletrh

JANOME MEETING

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH 2018 

 

SVAŘOVÁNÍ

 

Automatizované svařování ve spolupráci s firmou FABA robots. Aplikace je připravena pro neustalý provoz. URIAS ONE obsahuje robota, svářecí systém a stůl.

 

 

Systém svařování (Fronius): Inteligentní modulární systém vybavený vysoce výkonným procesorem a vysokorychlostní sběrnicí umožňující velmi rychlou reakci pro extrémně stabilní svařovací oblouk bez škodlivého rozstřiku svarového kovu.

 • Svařovací technologie: MIG / MAG.
 • Svařovací zdroj: Fronius.
 • Typ: TPS 320i / 400i / 500i / 600i.
 • Základní svařovací procesy: Standard, Pulse.
 • Rozšířené svařovací procesy: LSC, PMC, CMT.

Automatizace s UR10. 

 UR10

Stůl (Siegmund): Instalace robotového ramene na masivní svařovací stůl.

 • Siegmund 2400 x 1200 mm.
 • Hmotnost: 750 kg.

 Leták

Minulý týden jsme se zúčastnili setkání Janome distributorů. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a seznámili jsme se s novými produkty. Bylo nám potěšením se semináře účastnit. Už se těšíme na příští meeting. 

 

 

 

AUTONOMNÍ INTELIGENTNÍ VOZÍKY PRO MANIPULACI S ROBOTY

 

 

Firma NEOBOTIX více než deset let vyvíjí a vyrábí mobilní robotové systémy všeho druhu pro zákazníky po celém světě. Kořeny leží ve Fraunhoferově institutu výrobního inženýrství a automatizace ve Stuttgartu. Od té doby udělali dlouhou cestu. 

 

MP - 400

 • Malý, agilní robot pro tok materiálu a intralogistiku.
 • S automatickou nabíjecí stanicí a zařízením pro manipulaci s nákladem.
 • Nosnost: až 150 kg
 • Rozměry (ä.a.): 590 x 559 x 411 (DxŠxV)
 • Rychlost: <1,5 m / s

 

MP - 500

 • Kompaktní průmyslový robot pro tok materiálu a intralogistiku.
 • Díky integrované robotické rameni se také hodí pro výzkum.
 • Vhodné pro roboty UR3.
 • Využití i na nerovných plochách.
 • Nosnost: 80 kg
 • Rozměry (větší): 814 x 592 x 361 (DxŠxV)
 • Rychlost: <1,5 m / s

 

MPO - 500

 • Kompaktní robot s mechanickými kolečky.
 • Umí jezdit do všech stran.
 • Díky integrované robotické rameni se také hodí pro výzkum.
 • Nosnost: 150 kg
 • Rozměry (větší): 986 x 662 x 409 (DxŠxV)
 • Rychlost: <0,8 m / s

   

 

MP - 700

 • Silný a stabilní robot pro dopravu a výzkum.
 • Vhodné pro integraci ramen.
 • Dostatečná tuhost pro roboty UR3, UR5, UR10 a KUKA LBR 4
 • Nosnost: 300 kg
 • Rozměry (větší): 786 x 717 x 411 (DxŠxV)
 • Rychlost: <1,0 m / s

   

 

MPO - 700

 • Silný a stabilní robot s inovativní kinematikou.
 • Umí jezdit do všech stran.
 • Ideální pro aktuální výzkum v oblasti robotiky služeb.
 • Vhodné pro integraci ramen.
 • Vynikající manévrovatelnost a stabilita.
 • Udrží UR10 pracujícího s plným zatížením.
 • Nosnost: 400 kg
 • Rozměry (větší): 741 x 509 x 348 (DxŠxV)
 • Rychlost: <0,9 m / s

   

 Pro vaše pohodlí jsme schopni zařídit i AIV od firmy MiR či OMRON. Pro více info nám napište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

MiR OMRON

Každoročně jsme účastníky prestižního mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který navštěvuje více jak 80 000 návštěvníků a 1 500 vystavovatelů z celého světa. Proto ani v letošním roce tomu nebylo jinak.

Podívejte se na fotografie z veletrhu a našich aplikací.  

 

 

NOVINKY

 

AKCE

 

VÝPRODEJ

  

 

VÝPRODEJ SKLADU

 

UR10 CB2
 • "starší" typ
 • zánovní robot, koupen pro zákazníka, zakázka nerealizována
 • r. v. 2014
 • "naběháno" pár dní při testech u nás a při prezentaci
 • původní ceníková cena 28 500 €
 • cena nového UR10 CB3 pro srovnání je 29 900 € 
 • záruka 12 měsíců
1 KS 21 000 €
UR3 CB3
 • DEMO ROBOT
 • rok výroby 2017
 • "naběháno" několik desítek dní (testy, výstavy, školení)
 • cena nového UR3 CB3 19 750 €
 • záruka 12 měsíců
1 KS 15 900 €
AFLEX 200
 • DEMO Vibrační stolek + kontrolér
 • Flexibilní vibrační stolek
 • PTFE povrch, bílé podsvícení
 • použito na testy + akce
1 KS 12 750 €
PICK-IT
 • vyrobeno r. 2017
 • použito pouze 1x na výstavě + testy
 • SW aktualizován na nejnovější verzi 
 • aktuální cena 16 500 € (+ doprava 200 €)
1 KS 14 500 €

 

 

 

VÝPRODEJ AFAG

 

Pneumatické moduly

Lineární moduly
11010379 LM 12/90 lineární modul 1 KS 7 890 Kč
11011896  LM 25/120 lineární modul 1 KS 20 380 Kč 
Příslušenství pro LM
11001880  Stop "L" profil LM 12/30 a LM 16/30 1 KS 1 300 Kč 
Kompaktní saně CS
50035820  CS8/30 SD kompakt. saně (s dorazovými šrouby a tlumiči) 1xDEMO 6 201 Kč 
50100711  CS20/50 SD kompakt. saně (s dorazovými šrouby a tlumiči) 1xDEMO 10 205 Kč 
Rotační moduly RM
11001670  Válec mezipolohy RM 16 1 KS 3 230 Kč 
Rotační kompaktní moduly CR
50112942 CR 16 - ZA rotační komp. modul s mezipolohou ( 50098661 ) 1 KS 20 000 Kč
50112942 CR 16 - ZA rotační komp. modul s mezipolohou ( 50098661 ) 1xDEMO 11 765 Kč
Čelisti pro GM
11009147 GM 20 / P čelisti paralelní 1 KS 5 130 Kč
11009144 GM 20 / K klešťové čelisti 1 KS 9 200 Kč
11009170 GM 32 / 2 dvoučelisťové provedení - bez šroubu 1 KS 7 910 Kč
Pohony pro GM (válce)
11009157  GMQ 32 pohon uchop. modulu 1 KS   7 270 Kč
Paralelní chapadla UG
50032663  UG20 NC paralelní chapadlo (bez tlaku jsou čelisti zavřeny)  1xDEMO 7 190 Kč
50032666  UG 18 paralelní chapadla  1 KS 6 700 Kč
50032666  UG 18 paralelní chapadla 1xDEMO  3 940 Kč
50032667  UG 16 paralelní chapadla 1 KS 6 460 Kč 
50332225  PG 20 precizní chapadla 1 KS 6 830 Kč 

 

Příslušenství a náhradní díly

Nastavovací dorazové šrouby AS
11016490 Nastavovací šroub ASC 8/30 (pro CSP 16) 11 KS 575 Kč/kus
11011202 Nastavovací šroub AS 08/15 11 KS 330 Kč/kus
50310020 SD M6x0,5-2 pro CR 12 1 KS 2 455 Kč
Držáky snímačů IH
50260912 Držák snímače UG 16 / PG 16 3 KS 355 Kč/kus
Tlumiče nárazu SD
11004990 Tlumič nárazu SD 08/06 - SD M8x1-2 14 KS 1 300 Kč/kus
50105234 Tlumič nárazu ASSD 12/10 (M12x1) 12 KS 2 520 Kč/kus
50177008 Tlumič nárazu SD M8x1-4 5 KS 2 190 Kč/kus
50279077 Tlumič k CS - SD M10x1-4 2 KS 2 610 Kč/kus
50046138 Tlumič nárazu ASSD 05/22 M5x05,-2 (pro CS8) 1 KS 1 150 Kč
Příruby
50077220  VF 406 příruba  1 KS 2 100 Kč
Sady náhradních dílů a těsnění
11002501  LM 16/90 Sada náhradních dílů a těsnění 1 KS 2 385 Kč
11002511 LM 40 Sada náhradních dílů a těsnění 1 KS 2 190 Kč
11002529 GMK 32, GMQ 32 sada náhradních dílů a těsnění 1 KS 580 Kč
11011249 LM 25 nová sada náhradních dílů a těsnění 2 KS 1 105 Kč/kus 
11002513 LM 20 nová sada 1 KS 1 060 Kč 
Další
 50077121 VP 117 3 KS 2 920 Kč/kus
 11005439 Snímač polohy indukční PNP Ø 6,5x40 LED (konektor/závit) 6 KS  1 000 Kč/kus

 

Podávací a vibrační technika

Lineární vibrační pohony KLF
15150973 Lineární vibrační pohon KLF 7 230V/50Hz  1 KS 9 060 Kč
11005757 Lineární vibrační pohon LF 11, 230V/50HZ  1 KS  7 715 Kč
11005757 Lineární vibrační pohon LF 11, 230V/50HZ  1xDEMO 4 540 Kč
15105783 Lineární vibrační pohon LF 9, 230V/50HZ  1 KS 6 475 Kč
50259924 Lineární vibrační podavač HLF12-M, 230V/50Hz  1 KS 9 680 Kč
50259924 Lineární vibrační podavač HLF12-M, 230V/50Hz  1xDEMO 5 700 Kč
50260509 Lineární vibrační podavač HLF07-P, 115V/230V  1 KS 19 580 Kč
Řídící přístroje
15204235 IRG 2-N 230 V / 50 HZ řídící přístroj 1 KS 9 530 Kč
50211833 PSG1  2 KS  11 340 Kč/kus
50371863 Smart Box - řídící přístroj 230 V 3 KS 12 045 Kč/kus

 

LTS stanice

VS zarážka
11011732 VS zarážka se snímačem VS-Q (11012837) 2 KS  2 830 Kč/kus
0842900300 VS zarážka - Rexroth 1 KS 1 730 Kč
0842900300 VS zarážka - Rexroth - bez šroubů 1 KS 1 560 KčPro více info, fotografie a popis demo kusů nás kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nak automation je dodavatel vibrační techniky a komponentů se specializací na malé a velmi malé části pro montáž a manipulaci. 

Sortiment obsahuje vibrační zásobníky, jejich nádoby, pohony podavačů, doplňovací zásobníky atd.

 

Vibrační technika

Spirálové vibrační zásobníky

 • Nak pohony jsou určeny pro spirálové vibrační zásobníky
 • unikátní technologie využívající protivibrací zabraňuje přenosu nažádoucích vibrací na pracovní desku a tím i na jiné zařízení
 • řešení problémů s podáváním dílů jednoduchým nastavením úhlu a tuhosti pružin
 • vynecháním těžkého protizávaží celkově snižuje hmotnost podavače a šetří energie

 Technické parametry

Nádoby spirálových zásobníků

 • v provedení z hliníku a polyamidu (PA)
 • PA nádoby jsou odolnější a méně hlučné
 • PA nádoby jsou vhodné pro díly s ostrými hranami
 • předfrézované spirály různých tvarů 
 • v provedení i do čistých prostor Cleanroom Class 10000

 Technické parametry                                Cleanroom Class 10000

 

Pohony lineárních podavačů

 • inovativní konstrukce eliminující vibrační síly i kroutící momenty
 • pevné protizávaží a hmotnost ližiny
 • není nutné vyrovnávací těžiště
 • minimální přenos vibrací do rámu stroje či montážní desky

 Technické parametry 

Doplňovací zásobníky - Bunkery

 • vibrační a pásové
 • zvýšení kapacity podávací stanice
 • vibrační s objemem 1,2l a 2,5l
 • pásové o objemech 10, 20 a 30l
 • příslušenství pro sestavení celé stanice: podstavce, stojany, čidla pro kontrolu zaplnění

Řídící přístroje

 • k ovládání a nastavení spirálových i lineárních podavačů, i řízení bunkrů/En_15.str.pdf
 • RG - 1 nejjednodušší řídící přístroj bez světelné závory
 • RG - 2 rozšířen o světelné závory
 • RG - 3 s nastavitelnou frekvencí 20 - 70 Hz

 Technické parametry                           Technické parametry 2

Centrifuga

 • určena pro podávání malých a velmi drobných (až mikro) součástí
 • velikost dílů je dána maximalní možnou mezerou mezi otočným členem a výstupním prstencem 0,2 mm

 Technické parametry

Příslušenství

 • pro sestavení kompletní stanice můžete k nak podávací technice objednat z široké škály doplňků a příslušenství
 • stojany, barevný nástřik jako povrchová úprava, montážní desky, vidlicové světelné závory (10 - 120 mm), ionizátor

 Stojan 

 

 

Rozplétač pružin pro ruční pracoviště

 

 • Odděluje pružiny a uvolňuje je pro ruční odebrání
 • Jednoduchá instalace, použití i servis
 • Cenově efektivní řešení

Rozplétače pružin jsou snadno použitelné nástroje, které eliminují pracné manuální rozpletení a oddělení široké škály vinutých pružin a podobných součástí. Jsou navrženy tak, aby mohly být umístěny přímo na pracovním stole a nevyžadují žádné speciální školení.

 

 

Efektivní technika oddělování

 

Pružiny se vloží do rozplétače, kde dochází k jejich rozročení pomocí centrifúgy.  Pružiny se postupně oddělují a jsou po jedné uvolňovány do výstupu. Jeden rozplétač může pracovat s několika různými typy pružin.

  

BIG

Velký rozplétač je řízen frekvenčním měničem. Nastavením velikosti výstupního otvoru lze snadno měnit výstupní rychlost. U nejběžnějších typů pružin lze dosáhnout vysokého výkonu, přibližně 1500 dílů za minutu.

Pružina:
Průměr: 5-25mm
Délka: <50 mm

 

MINI

COLOMBI Mini je univerzální a výkonný rozplétač pokrývající širokou škálu pružin. Je tichý, jednoduchý na ovládání a zvládne podávat většinu typů pružin. Dosahuje rychlosti až 1500 dílů za minutu.

Pružina:
Průměr: 2-12 mm
Délka: <35 mm

 

MIKRO

Micro je nejmenší z rozplétaču. Ke své činnosti využívá stlačený vzduch  a je vhodný pro velmi malé pružiny. Po stisku  dojde k rozpletení a dopravení několik kusů pružinek na sběrnou misku.

Pružina:
Průměr: <2 mm
Délka: <6.5 mm

 

Pokud aplikace vyžaduje vysokou přesnost a rychlost, nabízíme řešení s využitím průmyslových robotů značky ABB.

Tato značka je ve světě robotiky dobře známá již řadu let a může se chlubit více než 300 000 instalovaných robotů po celém světě. ABB nabízí řešení pro širokou škálu aplikací od šestiosých robotů s nejnižší nosností, přes jednodušší čtyřosé paletizační roboty až po heavy payload. Zaměřujeme se především na integraci následujících typů s menší nosností a dosahem:

 

IRB 120

 • nejmenší víceúčelový průmyslový robot
 • váží 25 kg
 • dokáže manipulovat s břemenem o hmotnosti až 3 kg (4 kg ve svislé ose)
 • dosah ramene 580 mm
 • úsporná a spolehlivá volba s vysokou výrobní kapacitou a nízkými pořizovacími náklady
 • k dispozici je i varianta v bílé povrchové úpravě pro čisté provozy podle ISO 5 (třída 100)

IRB 120T - rychlejší verze

 • nový standard rychlosti v aplikacích „pick and place“, které vyžadují extrémní přizpůsobivost spolu s vysokou přesností na 10 mikronů
 • zachovává si své tradiční kompaktní, lehké a vysoce pohyblivé provedení a přitom poskytuje citelné zvýšení maximálních rychlostí v osách 4, 5 a 6 s výsledným zkrácením délky pracovního cyklu až o 25 % s certifikací IPA.

 IRB 120

 

IRB 1200

 • existuje ve dvou variantách, které zvládají široké spektrum aplikací a jsou nákladově efektivní díky shodnosti dílů
 • Varianta s dosahem 700 mm má nosnost až 7 kg, zatímco varianta s delším dosahem 900 mm má nosnost do 5 kg.
 • vyniká v situacích, které vyžadují kompaktní balení bez ztráty pracovního rozsahu nebo funkčnosti
 • krátký pohyb mezi operacemi zkracuje délku cyklu v co nejmenší buňce, takže zvládnete víc s menším zařízením

  IRB 1200
IRB 1600

 • až o 50 procent kratší časy cyklu než konkurenční roboti v aplikacích, které se týkají manipulace s materiálem, obsluhy stroje a procesů
 • bez řezání rohů
 • vynikající spolehlivost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • flexibilní montáž: na regálu, na stěně, v nakloněné nebo převrácené poloze či dovnitř stroje
 • Kola s čelním ozubením s nízkým třením
 • QuickMove a TrueMove stlačují spotřebu energie na 0,58 kW při maximální rychlosti a při nižších rychlostech ještě níže

  IRB 1600

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 

Spojením dvou unikátních technologií jako je kooperativní UR Robot a plazmová tryska vzniká ucelený systém pro úpravu povrchů tvarově složitějších výrobků.

 

 

Využití plazmové trysky s robotem firmy Universal Robots - předúprava povrchu před lepením, potiskem či jiným adhezním spojením.

 • aktivace povrchu před finální úpravou nebo mezioperací
 • snadná implementace do stávající technologické linky
 • efektivní řešení předúpravy bez použití chemie nebo tepelných úprav (plamen)
 • šetrná technologie z hlediska zpracovávaného materiálu i životního prostředí
 • univerzální řešení při změně vstupních materiálů
 • snadné programování a ovládání robota
 • technická podpora pro nové procesy

 

Plazmová atmosférická tryska

 

Plazmová atmosférická tryska umožňuje povrchovou úpravu materiálů před následnými operacemi jako např. lepenípotisklakováníbarvení. Plazma způsobuje změnu povrchových vlastností materiálu pomocí aktivních částic (ionty, excitované atomy, radikály), které vznikají při průchodu plynu plazmovým výbojem. Na povrchu materiálu dochází k reakci a navazování nových funkčních skupin (zejména hydroxylových). Mění se povrchová energie materiálu (zvýšení) a materiál se stává hydrofilním. Díky tomu dochází ke zlepšení smáčivosti/adheze povrchu a proto jsou následné úpravy aplikovány velmi snadno, mají lepší přilnavost a celkově se tedy zvyšuje kvalita finální úpravy.

 

Zařízení slouží pro generování plazmatu za atmosférického tlaku. Úprava PP povrchu atmosférickou tryskou Zvýšení povrchové energie v oblasti aktivace tryskou (> 38mN/m)

 

Více informací o technologii plazmové trysky: ZDE

Více o UR robotech: UNIVERSAL ROBOTS

 

DEPANELING

  

ROBOTICKÉ ŘEZÁNÍ PCB DESEK

 

Řezačky desek plošných spojů jsou určeny pro dělení desek plošných spojů z přířezu. Tento robot je schopen řezat skleněné epoxidové nebo standardní desky FR-4 o tloušťce menší než 1,6 mm.

 • Hladký řezný povrch
  Kombinace hladkého pohybu robota s přesným nástrojem je řez JR3000ERT čistý s minimálním namáháním na desce.
 • Indikace opotřebení nástroje
  Ukazatel úrovně kroutícího momentu při řezání.
  Časovač oznámení výměny bitů.
 • Bezpečnostní funkce
  Používá bezpečnostní funkce, při kterých robot provádí nouzové zastavení, pokud je řezací nástroj přetížen.
 • Originální software "JR C-Points"
  Náš software je speciálně navržen pro řezání desek.
 • Snadné vyučování s naším originálním PC softwarem "JR C-Points II" (jako volitelné příslušenství)
  Pomocí programu Janome JR C - POINTS II. můžete vytvářet, upravovat a ukládat data v počítači a nahrávat do robota.

Jednoduchá tvorba programu v přehledném programovacím prostředí.

 

 

Použijte ikony pro snadné vytváření programů.             ->

 

Pomocí ikon ovládání můžete provádět pohyby robota.
<-

 

Funkce posunutí nástroje
Nastavte tloušťku špičky nástroje jako hodnotu posunu proti libovolnému snížení velikosti desky způsobené cestou nástroje.

 

 • Ovládací panel nabízí 11 různých jazykových zobrazení.
  Přepněte zdarma mezi angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, španělštinu, japonštinu, korejštinu, čínštinu, vietnamštinu a češtinu
 • Metoda sběru horních prachů
  Vakuum nasává prach a sbírá ho ve filtrační skříňce pomocí standardního tlakového vzduchu
 • Velká kapacita programů
  Vytvořte až 999 úplných řezných programů až s 32 000 body.
  Ideální pro vysokou produkci produktů / malé výrobní operace.
 • Méně vad
  Robota lze vybavit kamerou s funkcí detekce zatížení pro kontrolu kvality "double-check".
 • Vysoká tuhost zajišťuje vysokou přesnost
  Robot poskytuje tuhou stabilní konstrukci.
 • Labyrintový mechanismus
  Zvláštní labyrintový mechanismus pracovního stolu vyhýbá cizím předmětům, jako jsou šrouby, rozpouštědla a prach, aby se dostali dovnitř robota.
 • Funkce přizpůsobení
  To vám umožní zaregistrovat data jako funkční systém a vytvořit si vlastní software.
 • Jednoduchý sekvencer
  Vestavěný jednoduchý sekvencer pracuje nezávisle na provozu robota a může provádět 100 programů nebo 1000 kroků.
 • Vyberte různé měřící jednotky
  Přepínání mezi hodnotami souřadnic zobrazenými buď v mm nebo palcích.

 Technické prarametry

 

DISPENSING

 

Dávkování je ideální aplikace pro roboty vzhledem k jejich přesnosti dráhy a stálému výkonu. Má velký rozsah použití nejen v automobilovém průmyslu. Díky rychlosti a přesnému množství materiálu lze dávkovat pojiva, lepidla, či jiné materiály a redukovat tak odpad a snižovat náklady na materiál.

 

Výběr robota

Pájecí stanice jsou nabízeny ve třech provedení, z nichž každé lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.


Díky široké škále velikostí a typů a své flexibilitě jsou SCARA roboty oblíbeným řešením nahrazujícím klasické XYZ manipulátory a JúS. Při použití tohoto robota je možnost zařadit více zakládacích přípravků najednou a tím zkrátit čas pracovního cyklu. Lze je umístit do samostané buňky nebo zaintegrovat do automatické montážní linky.

 

Jsou rychlé, spolehlivé a kompaktní. Široká řada velikostí umožňuje vybrat optimální řešení na míru. Aplikují se jako jednotlivé stanoviště. Bezpečnost obsluhy lze snadno zajistit pomocí světelných závor nebo pomocí polykarbonátu či antistatického plexiskla. Vzhledem ke svým parametrů lze umístit na pracovišti s lidskou obsluhou.

 

Tyto stanice jsou určeny pro práci s prostorově složitějšími výrobky, kde je nutný pohyb ve více osách. Roboty UR jsou certifikovány probpřímou práci s lidmi. Ke komunikaci využívají DI/DO či ethernet. Jejich největší předností je snadné a rychlé programování v uživatelsky přívětivém prostředí. 

 

Dávkovací technika

Nabízíme dávkovací techniku od firmy DAVtech.

Hlavní přednosti:

 • zaručená kvalita zajištěná vlastním návrhem a přesnou výrobou
 • individuální návrh pro speciální aplikace
 • nejnižší cena na trhu

Více o DAVtech najdete ZDE

Pokud technika nevyhovuje, zařídíme pro vás jak techniku, tak celý systém na míru.

Janome Robot a dávkování s kamerou

 

 • Komplexní systém - kamera, senzor laserového posunu a nastavovač jehel pro přesné dávkování obrobků jsou kombinovány s vysoce tuhou, vysoce přesnými sériemi JR3000 a vytvářejí tak systém strojového vidění.
 • Jednoduché nastavení - kalibrace kamery a nastavení senzoru je nyní sjednoceno s funkcemi výuky programu v jednom PC softwaru, který může snadno použít každý.
 • Uživatelsky přívětivý provoz - vyhrazený počítačový software obsahuje oblasti pro "Programování", "Fotoaparát", "Základní operace" a "Robotové operace" integrované na jediné obrazovce pro jasné a uživatelsky přívětivé rozhraní.
 • Použijte 3 různé funkce pro přesné dávkování 
  - Kamera pro nastavení směru X a Y 
  - Snímač laserového posunutí pro nastavení výšky směru Z 
  - Nastavení jehly pro korekci posunutí polohy špičky jehly 
  3 různé funkce nastavení vždy zajišťují stabilní dávkování.

 

Konfigurace obrazovky čistého rozhraní 

 • Programovací oblast 
  Zobrazuje programovací data bodem po bodu. Zvolte a upravte bodové hodnoty přímo.
 • Základní pracovní oblast 
  Programem vyberte ikony požadovaných operací. Je to snadné i pro začínající uživatele!
 • Oblast zobrazení snímků 
  Pro určení přesných poloh použijte zvětšené snímky fotoaparátu. Klepněte na jednu část obrazu a robot se přesune na tuto pozici.
 • Oblast operací robota 
  Během sledování snímku z fotoaparátu proveďte pohyby JOG.

 

Automatické kalibrace

Zachyťte čistící dávkovací prostředek a fotoaparát se automaticky kalibruje. 
(Zarovnejte polohu jehly křížem a zachyťte jej pomocí fotoaparátu.)

Snadné vyučování

Výuka probíhá v režimu JOG. Použijte obrázky kamery k seřazení pozic a poté zvolte ikonu požadované operace.

 


Funkce úprav 

 • Nastavení kamery 
  Dávkování se provádí při úpravách posunutých obrobků.

 • Kontinuální nastavení polohy 
  Senzor posuvu laseru nepřetržitě měří výšku obrobku.

 • Jehlový adaptér 
  Pokud je pozice hrotu jehly vyměněna po výměně trysky, robot automaticky detekuje aktuální polohu jehly a provede úpravy.

 

 

PÁJECÍ ROBOTICKÉ SYSTÉMY

 

SYSTÉM ETNEO

 • Univerzální systém pro použití na různých typech robotů
 • Kontrolér pro nastavení teploty a dalších parametrů
 • Široká škála nutného i volitelného příslušenství
 • Různé druhy pájecích hlav a hrotů pro specifické aplikace
 • Precizní podavače materiálu
 • Čističe hrotů
 • N2 generátor
 • Odsavače par

 

 

   

 

 Katalog Etneo

 

ROBOTICKÉ SYSTÉMY

 

Robotické šroubovací systémy jsou určeny pro plně nebo částečně automatizovanou výrobu šroubových spojů. Nahrazují práci člověka při stereotypních operacích, jsou velmi přesné, rychlé a efektivní. Systém je zpravidla doplněn LCD displejem, na kterém jsou zobrazeny informace o průběhu procesu. Šroubovací stanici lze vybavit podavačem šroubů nebo může být použita technologie přímého vstřelování šroubů pod bit šroubováku z vibračního zásobníku. Kvalitní uchycení šroubu ve vakuovém adaptéru může být sledováno pomocí optických snímačů. Hloubka došroubování je automaticky hlídána samotným řídícím systémem robota. V naší nabídce jsou stanice s rozsahem momentu od 0,05 do 18 Nm.

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ROBOTICKÉHO SYSTÉMU

 

 Robot

 • dle aplikce volíme 3 -4 osý nebo 6-ti osý systém
 • možnost kontroly hloubky utaženého šroubu

Šroubovák

 • kontrola momentu dotažení
 • jednoduchý s pevně nastaveným momentem
 • nebo inteligentní s možným nastavením více
 • parametrů: čas, utahovací moment, úhel
 • natočení a jejich vyhodnocováním
 • je možné použít šroubováky různých výrobců:
 • HIOS, DEPRAG, KOLVER aj.
 • výběr zavísí na požadavcích zákazníka
 

Řídící jednotka šroubováku

 • řídící systém s LCD displejem , online zobrazení
 • parametrů šroubovacího procesu
 • po připojení k PC lze statistická data ukládat,
 • zpracovávat a zakreslovat do grafů

Podavač šroubů

 • mnoho typů a velikostí dle druhu šroubu
 • ližina pro různé velikosti šroubů s výstupem
 • pro automatické odebírání
 • podavač může být nahrazen nastřelováním
 • šroubů z vibračního zásobníku pod bit

 

 Šroubovací stanice jsou nabízeny ve třech provedení, z nichž každé lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Díky široké škále velikostí a typů a své flexibilitě jsou SCARA roboty oblíbeným řešením nahrazujícím klasické XYZ manipulátory a JúS. Při použití tohoto robota je možnost zařadit více zakládacích přípravků najednou a tím zkrátit čas pracovního cyklu. Lze je umístit do samostané buňky nebo zaintegrovat do automatické montážní linky.

 

Jsou rychlé, spolehlivé a kompaktní. Široká řada velikostí umožňuje vybrat optimální řešení na míru. Aplikují se jako jednotlivé stanoviště. Bezpečnost obsluhy lze snadno zajistit pomocí světelných závor nebo pomocí polykarbonátu či antistatického plexiskla. Vzhledem ke svým parametrů lze umístit na pracovišti s lidskou obsluhou.

 

Tyto stanice jsou určeny pro práci s prostorově složitějšími výrobky, kde je nutný pohyb ve více osách. Roboty UR jsou certifikovány probpřímou práci s lidmi. Ke komunikaci využívají DI/DO či ethernet. Jejich největší předností je snadné a rychlé programování v uživatelsky přívětivém prostředí. 

 katalog ke stažení

Společnost byla založena v roce 2008 v Ludwigsburgu a specializuje se na mechatronické uchopovací systémy. Weiss robotics neustále vyvíjí své produkty a díky tomu nabízí nejmodernější technologii pro vaši výrobu. Příkladem je nová řada CRG, která byla speciálně vyvinutá pro Coboty.

GRIPKIT

 

GRIPKIT a UR - vítězný tým

Využijte plně integrovaného řešení pro manipulaci s univerzálními roboty. GRIPKIT obsahuje vše, co potřebujete k realizaci aplikace pick & place během několika minut. Je plně kompatibilní se všemi modely univerzálních robotů a integruje se bezproblémově do softwarového prostředí. Polyscope pomocí snadno použitelného plug-in URCaps.

Elektrický či pneumatický uchopovač

Vyberte si mezi silným výkonem pneumatiky a citlivostí elektrických uchopovačů, které optimálně odpovídají vaší aplikaci. GRIPKIT je dostupný v různých velikostech s uchopovací silou 7,5 - 550 N, která je ideální pro širokou škálu manipulačních aplikací.

 

FORCEKIT

Šestiosý silově momentový snímač

Forcekit je založen na osvědčeném 6-ti osém silově momentovém snímači KMS 40 od Weiss Robotics. Díky jeho tuhé konstrukci a vysokém rozlišení měřených hodnot dělá z FORCEKITU ideální řešení pro aplikace s řízením síly. Integrovaný sběr dat přes Ethernet výrazně zjednodušuje aplikaci.

Snadná integrace

FORCEKIT obsahuje kromě senzoru také přírubu a kabeláž. Díky UR Caps softwaru senzor snadno zaintegrujete do své UR aplikace. Díky komunikaci přes ethernet vždy víte aktuální hodnotu síly a momentu. Data mohou být zpracována přímo v kotroléru robota.

Aplikace

Montáž řízenou silou, automatické dotykové testování, Sledování procesu a kontrola kvality, Robotika a kolaborativní roboty.

 

 Katalog

 

FINGERKIT

Libovolně složitelná sada pro uchopení

FINGERKIT je sada, která vám nabízí komponenty, které potřebujete k vytvoření vlastního uchopovače. Prsty jsou flexibilní a složeno máte za pár minut.

Dvě řady

FINGERKIT je k dispozici ve dvou řadách. V rámci série mohou jednotlivé prvky být flexibilně kombinovány. Abyste mohli začít, je k dispozici starter kit. Ten obsahuje všechny potřebné součásti pro okamžité sestavení jednoduchého uchopovače.

Aplikace

S FINGERKIT můžete dokonale přizpůsobit chapadla obrobku. Její prvky jsou vyrobeny s CNC přesností z robustního hliníku. Vysoce přesná prstová konstrukce. Zkosené hrany a zápustné šroubové spoje umožňují bezpečné použití aplikace. Všechny prvky FINGERKITu jsou elektricky vodivé.

 

 

 

KAMEROVÉ SYSTÉMY

 

OMRON FQ2

Řada kamerových snímačů FQ2 zaručeně vnese na trh s kamerovými snímači nový vítr, protože nabízí pokročilou kontrolu, odečet a ověřování kódů, které bylo dříve dostupné pouze v kamerových systémech vyšších řad. Řada FQ2 se vyznačuje více než 100 variantami kamer a uživatelům poskytuje dokonalou flexibilitu při řešení řady situací – ať už potřebujete vysoké rozlišení, odečet kódů, integrované osvětlení nebo cenově výhodné řešení pro jednoduché použití, existuje výrobek řady FQ2, který vám dokonale padne.

 • Všestranná řada se skvělými funkcemi
 • Dokonale ostrý obraz
 • Provedení „vše v jednom“
 • Jednoduché vyhledávání pomocí Shape Search II
 • Technologie DPM (Direct Part Marked)
 • Unikátní technologie OCR
 • Ověření kódu
 • Pokročilá kontrola
 • Možnost jiného modelu

 Katalog CZ 

 

COGNEX IN-SIGHT 7000

Systém In-Sight 7000 je plnohodnotný, výkonný systém pro vizi, který provádí rychlé a přesné kontroly celé řady částí napříč všemi průmyslovými odvětvími. Jeho kompaktní stopa snadno zapadá do prostorově omezených výrobních linek a jedinečný modulární design je vysoce přizpůsobitelný vašim aplikačním požadavkům. Spolu s možnostmi vnitřního i vnějšího napájení / řízení osvětlení má řada In-Sight 7000 také vysoce viditelný světelný indikátor světelné kontrolky pro průchod / selhání kolem těla fotoaparátu, takže je snadné vidět stav kontroly bez ohledu na to, kde je systém nainstalován . Řada In-Sight 7000 je k dispozici v široké škále rozlišení, včetně VGA (640x480) / SVGA (800x600), 1,3MP, 2MP a nového systému In-Sight 7905 5MP. Každé rozlišení je k dispozici v černobílém nebo barevném provedení.

 

 

 • Vylepšený výkon udržuje krok se zvyšujícími se rychlostí tratě
 • Rychle vyhledá část
 • Přesně provádí nezbytné kontroly
 • Flexibilní design je přizpůsobitelný vaší aplikaci
 • Přizpůsobte systém vašim přesným požadavkům na aplikaci
 • Optimalizujte tvorbu obrazu
 • Minimalizujte potřebu nákladného vnějšího osvětlení
 • Plně vybavený systém řeší širokou škálu aplikací zraku
 • Možnost jiného modelu, checkeru

 

 Katalog

  

SICK INSPECTOR

Inteligentní řešení zpracování obrazu v komfortním balíčku senzorů.

 • Všestranný nástrojový box Vision, který spojuje výkon smart kamery s uživatelskou přívětivostí senzoru
 • Jedinečné vyměnitelné pouzdro pro bezproblémovou optimalizaci kvality obrazu
 • Jednoduchá parametrizace za pomoci SOPAS, včetně emulátoru pro off-line parametrizaci a kontrolu, snižuje prostoje ve výrobě na minimum
 • Uživatelsky přívětivá uživatelská rozhraní jsou optimálně přizpůsobena požadavkům monitorování uživatele, aby jeho práce byla tak efektivní, jak je to jen možné
 • Vynikající konektivita díky ethernetové komunikaci a Web API pro vývoj HMI specifický pro daného zákazníka

 Katalog

 

Pro více info nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DOPRAVNÍKY A PODÁVACÍ TECHNIKA

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

 • Ocelová konstrukce nebo z Al profilů
 • Nerezové provedení pro použití v potravinářském průmyslu
 • Široká škála pohonů a polohovacích jednotek, materiálů a struktur povrchu umožňuje zakázkové řešení dopravníků dle specifických požadavků

INDEXOVACÍ DOPRAVNÍKY

 • Individuální výroba pro zakázkové aplikace
 • Volitelně pásové nebo řetězové
 • Paletky dopravníku mohou být přizpůsobeny pro různé díly

 

DOPLŇOVACÍ PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

 • Používány pro řízený posun malých dílů
 • Podávaný materiál je dopraven do požadované výšky do vibračních zásobníků nebo jiných podávacích zařízení
 • Doplňovací pásové dopravníky je možné přizpůsobit podle charakteru podávaného materiálu pro širokou škálu průmyslových aplikací
 • Na výběr jsou dopravníky se závěsnými deskami, plastovými rohožemi nebo pásy s unášejícími elementy (lamelami)
 • Dostupné v provedení nerez nebo lakovaná ocel
 • Volitelně: skluzy, kryty, vnitřní povrchová úprava dopravníku, snímání hladiny zaplnění, atp.

 

DOPRAVNÍKY S MODULÁRNÍM PÁSEM

 • Přímé, nakloněné i zakřivené tvary dopravníku
 • Pás dostupný v otevřeném i uzavřeném provedení
 • Lamely a protiskluzové povrchy pásu usnadňují pohyb po nakloněné rovině
 • Jednoduchá montáž a rychlá instalace

VYNÁŠECÍ DOPRAVNÍKY

 • Pro těžké, horké nebo ostré sériově vyráběné díly
 • Vhodné např. pro posun výlisků nebo výkovků, stejně tak i pro dopravu třísek po obrábění
 • Dostupné v ocelovém či nerezovém provedení

 

DOPRAVNÍKY S DESTIČKOVÝM ŘETĚZEM

 • Jsou vhodné pro obrobené díly, různé komponenty nebo pro použití v nápojovém průmyslu
 • Konstrukce z nerezu, oceli nebo trubková
 • Řetěz může být vyroben z plastu, nerezové nebo kalené oceli
 • Možnost přímých, nakloněných a obloukových úseků
 • Při poškození se vymění pouze vadná část

Typické aplikace

 • Automobilový průmysl
 • Elektrický a elektronický průmysl
 • Zpracování kovů a výroba plastů
 • Farmaceutický průmysl
 • Potravinářský a nápojový průmysl
 • Chemický průmysl
 • Kosmetická výroba
 • Zpracování skla, papíru apod.

 Katalog ke stažení 

 

 

Ixtur MAP a MRP jsou ucelené řady pneumaticky ovládaných neodymových permanentních magnetů s výborným poměrem velikosti, upínací síly a extrémně nízkého zbytkového magnetismu. Díky kompaktním rozměrům a velké uchopovací síle nacházejí tyto magnety uplatnění v celé řadě aplikací. Produktové řady MAP a MRP zahrnují magnety, které dokáží uchopit nejen hladký povrch, ale také perforovaný a nepravidelný povrvh či materiály s kruhovým průřezem. Pokud dojde ke ztrátě stlačeného vzduchu Ixtur MAP a MRP pneumatické magnety svůj magnetický stav nezmění. Díky této vlastnosti jsou tyto magnety, při manipulaci s materiálem, spolehlivé a bezpečné. Narozdíl od vakuových přísavek dokáží tyto magnety uchopit i perforovaný materiál. K ovládání těchto magnetů je také potřeba daleko méně stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch se zde používá pouze na přepínání mezi stavy vypnuto a zapnuto.

 

Ixtur MAP a MRP pneumatické magnety:

 • bezúdržbové
 • výborný poměr velikosti magnetu a upínací síly
 • upínací síla:
  • MAP-6: 177 N (6 kg s bezpečnostním faktorem 3)
  • MAP-30: 883 N (30 kg s bezpečnostním faktorem 3)
  • MAP-40: 1177 N (40 kg s bezpečnostním faktorem 3)
  • MAP-120R: 3,53 kN pro ploché materiály (120 kg s bezpečnostním faktorem 3)
  • MAP-120R: 2,06 kN pro nepravidelné materiály (70 kg s bezpečnostním faktorem 3)
  • MAP-180: 5,30 kN pro ploché materiály (180 kg s bezpečnostním faktorem 3)
  • MRP-45/46: 1324 N pro ploché materiály (45 kg s bezpečnostním faktorem 3)
  • MRP-45/46: 883 N pro kruhové materiály Ø>120mm (30 kg s bezpečnostním faktorem 3)
  • MRP-170: 5,0 kN pro ploché materiály (170 kg s bezpečnostním faktorem 3)
  • MRP-170: 3,5 kN pro kruhové materiály Ø>120mm (120 kg s bezpečnostním faktorem 3
 • extrémně nízký zbytkový magnetismus, tj. upínací síla při vypnutém stavu magnetu
 • odolná konstrukce
 • instalace v libovolné orientaci
 • možnost uchopení i perforovaného materiálu

 

 Katalog

 

 

 
OnRobot je globální společnost se sídlem v Odense, Dánsko. Poskytujeme inovativní plug-and-play nástroje, které pomáhají výrobcům plně využívat výhod robotů v rámci spolupráce: snadné používání, efektivnost nákladů a bezpečné používání spolu s lidskými pracovníky.
 

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

 • 6-osý snímač síly / točivého momentu
 • měření síly a kroutícího momentu o 6 stupních volnosti
 • do běžně používaných průmyslových robotických ramen
 • aplikace: řízení síly, učení a detekce nárazů, broušení, leštění nebo odstraňování nárazů

 Technické parametry

 
 
 
 

RG2 COLLABORATIVE GRIPPER

 • elektrický uchopovač
 • koncový efektor navržený pro bezproblémovou integraci s robotickými rameny
 • uchopovač pracuje bez vnějších kabelů, takže může být prováděn libovolný pohyb robota
 • rychlé a snadné programování uchopovačů snižuje dobu instalace o 30%.
 • Standardní RG2 je dodáván s jednou montážní konzolí, a proto je k dispozici v přesné konfiguraci.

 

RG6 COLLABORATIVE GRIPPER

 • elektrický uchopovač
 • koncový efektor navržený pro bezproblémovou integraci s robotickými rameny
 • uchopovač pracuje bez vnějších kabelů, takže může být prováděn libovolný pohyb robota
 • rychlé a snadné programování uchopovačů snižuje dobu instalace o 30%.
 • standardní RG2 je dodáván s jednou montážní konzolí, a proto je k dispozici v přesné konfiguraci.
 

DUAL GRIPPER

 • RG2 i RG6 jsou k dispozici v konfiguraci s dvojitým úchytem
 • díky tomu můžeme dva uchopovače instalovat na jednom ramenu robota, bez dalších přídavných kabelů
 • uchopovače pracují jako samostatné prvky
 • konfigurace umožňuje robotům provádět složitější úkoly, přičemž výrazně zvyšuje produktivitu
 

 

RG2-FT – SMART GRIPPER - WITH F/T SENSOR

 • vidět a cítit objekt s inteligentním uchopením

 • montáž prováděna pomocí funkce OnRobot RG2-FT
 • na špičkách prstů vestavěný 6-osý F / T snímač poskytující extrémně přesné uchopení

 

 

GECKO GRIPPER

 • technika  gecko umožňuje připevnění a zvedání jakéhokoliv plochého a hladkého povrchu
 • rychlá a snadná technologie uchopení Pick & Place

 

 

POLYSKIN TACTILE GRIPPER

 • cenově efektivní manipulace s vestavěným silovým snímačem
 • hmatové chapadla OnRobot může poskytnout přesnou orientaci polohy a údaje o síle pro všechny vaše automatizační potřeby
 • schopnost posoudit situaci a zabránit ztrátě položek 

OMD - 3 OS

 • optoforce technologie
 • senzor měří velikost a směr Fx, Fy a Fz síly založené čistě na optických principech
 • snímače ideální pro výzkumné programy s nízkým rozpočtem a pro měření, při kterých není potřebné snímání točivého momentu
 • ideální jako citlivé prsty pro ruce humanoidních robotů, průmyslové uchopovače a roboty ke sklizni
 • široce používány v oblasti lékařské robotiky a pokročilé robotiky
 • aktuálně dostupné modely
  OMD-10-SE-10N
  OMD-20-SE-40N
  OMD-20-FE-200N
  OMD-30-SE-100N

 

VG10 VACUUM GRIPPER

 • speciálně navržen pro spolupráci s roboty
 • flexibilní ramena a nastavitelné vakuum umožňují VG10 zpracovávat různé objekty v mnoha různých velikostech
 • bezproblémová integrace s univerzálními roboty a podpora generických rozhraní robotů činí VG10 ideální pro všechny typy robotů
 • dodáván s funkcí duální přilnavosti, měničem nástrojů a několika přísavkami.
 • VG10 je skutečně řešení Plug & Produce
 • Pracuje přímo z krabice a do vaší výrobní linky za necelých 30 minut

 

 

 

QUICK CHANGER

 • produkt pro snadnou a rychlou výměnu nástrojů
 • spolupracuje bez ostrých hran, což usnadňuje a zajišťuje lidskou interakci
 • užitečné zatížení 10 kg, nízká výška a hmotnost
 • patentovaný spolehlivý a snadno použitelný uzamykací mechanismus, extra bezpečnostní uzamykací konstrukce a pojistné pružiny činí z Quick Changer jedinečný výrobek, který je ideální pro všechny spolupracující aplikace robotů

Více informací najdete ZDE, nyní i v Českém jazyce.

 


Společnost Del-Tron Precision, Inc. byla založena v roce 1974. Od té doby vyrábí a stále zdokonaluje své produkty. Zaměřuje se zejména na lineární komponenty pro rozličné prostředí jako je farmaceutický, vojenský, letecký a jiný průmysl Všechny řady výrobků se vyznačují vysokou přesností a velkou nosností vzhledem ke své miniaturní velikosti.

 

KULIČKOVÉ LINEÁRNÍ SANĚ

(Ball Slide)

Jmenovité zatížení saní může být realizováno jak hmotností na vozíku při vodorovné montáži, tak od působících sil v jakékoli poloze. Zatížení by mělo působit na střed saní nebo symetricky, momentové zatížení saní by nemělo být příliš velké. Podstava musí být připevněna celým svým povrchem k rovné opracované ploše, aby nedocházelo k ohybovému napětí saní. Životnost saní je při jmenovitém zatížení 250 kilometrů, při polovičním zatížení a středních rychlostech až 2500 km.
Díky rovnoměrnému rozložení sil, bezsmykovému pohybu kuliček a jejich nízkému odírání je koeficient tření velmi nízký, pohybuje se do hodnoty 0.003.
Při běžném provozu má kuličkové vedení samočistící vlastnosti a do rychlosti 45m/min. není potřeba používat domazávání.

 • originálně nastavené předpětí zabraňuje vzniku boční nebo zpětné vůle
  vozík i podstava z Al slitiny snesou vysoká zatížení
 • připravené připojovací otvory pro jednoduchou montáž
 • ocelové vodící dráhy snižují valivý odpor na koeficient do 0,003
 • dlouhá životnost, samočistící kuličkové vedení, bez nutnosti mazání
 • montážní plochy běží paralelně v toleranci 0,013mm / 25mm zdvihu

Specifikace
Přesnost přímé dráhy: 0,013mm/25mm zdvihu
Opakovaná přesnost: 0,005mm
Koeficient tření: 0,003

 Katalog

PROTISKLUZOVÉ

(Anti-Creep Linear Slides)

V některých aplikacích, kde je nerovnoměrné zatížení, nevhodné přepětí, vertikální montáž nebo v případě působení síly se mimo osu může stát, že se kuličkové vedení vůči sobě posune. Nesouosost (skluz - creep) může vést ke snížení zdvihu, nutnost působit větší silou pro dosažení plného pohybu nebo celkové zničení saní. Konstrukce protiskluzových saní Anti Creep těmto problémům zabraňuje.

NEMAGNETICKÉ

(Non-Magnetic Linear Slides)

 • Nemagnetická lehká konstrukce
 • Křemíková kuličková ložiska, titanové hřídele, hliníkový vozík a základna, mosazné spojovací prvky
 • Výrobní přednastavení minimalizuje posun do stran a zajišťuje nízké tření
 • Samočistící kuličková ložiska nabízí dlouhou životnost a nevyžadující mazání
 • Standardní montážní otvory usnadňují montáž
 • Montážní plochy paralelní se směrem pohybu zajišťují přesnost pohybu až 0,013 mm / 25 mm

VÁLEČKOVÉ saně

(Crossed Roller Slides)

Válečkové saně jsou určeny pro náročnější lineární aplikace, především díky vysoké nosnosti, možnosti zatížit vozík i značnými kroutícími momenty, nárazovým nebo cyklickým zatížením. V porovnání s kuličkovými saněmi je vyšší nejen užitná hodnota ale i cena. Překřížené válečkové vedení nemá takovou samočistící schopnost jako kuličky, tento typ saní není tedy vhodný do prašného nebo jinak znečištěného prostředí. Del-Tron nabízí 47 rozměrových variant válečkových saní pro zatížení až 354kg se zdvihy od 13 do 304mm. Pro jednoduchou montáž jsou připraveny otvory v podstavě a závity ve vozíku. Životnost saní je při jmenovitém zatížení 250 kilometrů, při polovičním zatížení a středních rychlostech až 2500 km. Saně se dodávají lehce namazány a je doporučeno je při vyšších zatíženích a rychlostech nad 30m/min. domazávat.

 • vysoká nosnost překříženého válečkového vedení, až 10x vyšší proti kuličkám
 • možnost zatížení momenty v různých rovinách
 • přesné dorazy zamezující přeběhům
 • přímočarost v tolenci 0,003mm / 25mm zdvihu
 • vozík i podstava z Al slitiny
 • rozměrová dědičnost s kuličkovými saněmi

Specifikace
Přesnost přímé dráhy: 0,003mm/25mm zdvihu
Opakovaná přesnost: 0,003mm
Koeficient tření: 0,003

 Katalog

PŘESNÉ kuličkové a válečkové saně

(Precision Ball / Roller Slides)

Přesné saně nabízí precizní alternativu pro odpovídající aplikace, vyžadující zvýšenou přesnost pohybu a polohování. Navíc jsou korozivzdorné díky použitým materiálům.

 • opakovaná přesnost 0,001mm, přímočarost 0,003mm / 25mm
 • šířka vozíku až 127mm
 • valivé vedení i kuličky z tvrzené nerez oceli
 • snížený valivý odpor na koeficient do 0,002
 • nastavitelné předpětí
 • rozměrová dědičnost s běžnými kuličkovými saněmi

Specifikace
Přesnost přímé dráhy: 0,003mm/25mm zdvihu
Opakovaná přesnost: 0,001mm
Koeficient tření: 0,002

 

 Katalog

VYSOCE PŘESNÉ kuličkové a válečkové saně

(High Precision Series) 

Extrémní opakovaná přesnost, exaktní paralelní pohyb vozíku vůči podstavě, zvýšená nosnost - to jsou hlavní charakteristické vlasnosti High Precision série. Předpětí valivých vedení je možné nastavit podle specifických potřeb dané aplikace; při originálním nastavení je koeficient tření nastaven na super nízkou hodnotu 0,002.

 • opakovaná přesnost 0,0005mm, přímočarost 0,001mm / 25mm
 • valivé vedení i kuličky z tvrzené nerez oceli
 • zvětšený průřez a rozteč vedení pro vysoká zatížení
 • hladký pohyb s velmi nízkým třením
 • verze s přírubovou podstavou (T profil)

Specifikace
Přesnost přímé dráhy: 0,001mm/25mm zdvihu
Opakovaná přesnost: 0,0005mm
Koeficient tření: 0,002

 Katalog

Polohovací stolky pro pohon

(Posi-Drive / Mini Posi-Drive Stages)

Posi-Drive polohovací stolky nacházejí uplatnění tam, kde je požadován pohon elektrickým, krokovým nebo jiným motorem. Mají kompaktní design a jsou vybaveny pohybovým šroubem a spojkou, takže připojení pohonu je opravdu snadné. Del-Tron nabízí provedení jak s kuličkovým vedením, tak s překříženými válečky pro vyšší zatížení. Tyto stolky mohou pracovat v jednoosém nebo i dvou- a tříosém provedení.
Posi-Drive stolky je možné dodávat i v "setech" s motorem a polohovým řízením.

 • přímý náhon pohybovým šroubem
 • nulová zpětná vůle, valivá kuličková nebo válečková vedení
 • přesný pohyb i polohování
 • kompaktní design, variantní konfigurace
 • připravené pro pohon NEMA motory

Specifikace
Přesnost přímé dráhy: 0,003mm/25mm zdvihu
Opakovaná přesnost: 0,003mm

 Katalog

VZDUCHOVÉ POHONY BEZ TŘENÍ

(Friction Free Air Actuator)

 

Pneumaticky ovládané válečkové saně jsou řízeny Airport-pohony, které zajišťují nízké tření. Světelná závora či fyzická zábrana zastaví pohyb jednotky a zabrání tak zničení drahých zařízení či dílů. Pneumatické pohony Airport zajišťují přesný a opakovaný pohyb ve velmi vysoké i velmi nízké rychlosti bez těsnění a bez nutnosti mazání.

 • vyžaduje nízký provozní tlak < 10 PSI
 • níké tření <1gm
 • široká škála druhů pohybu: plynulý, pomalý, a velmi rychlý
 • přesné a jemné
 • ideální pro manipulaci s kapalinami a adhezivy
 • Deltron válečkové saně ovládané 2 airporty poskytují kompletní řešení pro zdvih až 50 mm

 Katalog

Mikrometrické kuličkové polohovací stolky

(Ball Positioning Stages)

Použití mikrometrických stolků pro kalibrování, přesné nastavení a doladění, od optických přístrojů po speciální stroje - to jsou hlavní aplikace těchto produktů. Mikrometr posouvá vozík proti vinuté pružině, s minimálním třením a bez vůlí, s vynikající opakovanou přesností 0,005mm.

 • jemný a přesný pohyb pro nesouvislé aplikace (nastavování)
 • možnost aretace nastavené polohy
 • nastavení polohy mikrometrem s dělením 0,01mm
 • snadná montáž pomocí otvorů v podstavě a závitů ve vozíku
 • široká škála rozměrů
 • modely bez mikrometrů

Specifikace
Přesnost přímé dráhy: 0,013mm/25mm zdvihu
Opakovaná přesnost: 0,005mm
Koeficient tření: 0,003

Mikrometrické válečkové polohovací stolky

(Crossed Roller Positioning Stages)

Použití mikrometrických stolků pro kalibrování, přesné nastavení a doladění, od optických přístrojů po speciální stroje - to jsou hlavní aplikace těchto produktů. Mikrometr posouvá vozík proti vinuté pružině, s minimálním třením a bez vůlí, s vynikající opakovanou přesností 0,003mm.

 • vyšší nosnost, odolnost vůči rázovým silám a momentům
 • jemný a přesný pohyb, originálně nastavené předpětí
 • aretace nastavené polohy

Specifikace
Přesnost přímé dráhy: 0,003mm/25mm zdvihu
Opakovaná přesnost: 0,003mm
Koeficient tření: 0,003

 Katalog

KOMPAKTNÍ POLOHOVACÍ STANICE S BOČNÍM POHONEM

(Compact Side Drive Positioners)

 • vzhledem k malým celkovým rozměrům a své univerzálnosti je tento produkt vhodný do aplikací s malým prostorem
 • volitelný systém Posi Lock zabraňuje nechtěnému pohybu vozíku
 • přesné měření: vozíky jsou předpjaté pružinou proti mikrometrické hlavě se stupnicí s gradací 0,01 mm (nejmenší dílek stupnice)
 • adaptibilní (přizpůsobivé) - možné využít v různé orientaci 1,2 a 3-osé modely
 • snadné použití - metrické vyvrtané otvory v základně a metrické otvory se závity ve vozíku
 • velký výběr - malé a nízkoprofilové modely

 Katalog

Nízkoprofilové válečkové stolky

(Low Profile Crossed Roller Tables)

Stolky typu LPTA používají lineární ložiska s překříženými válečky s možností nastavit jejich předpětí a mají ocelovou, volitelně nerezovou podstavu s vodící V drážkou. Tyto stolky nacházejí uplatnění především v automatizačních aplikacích s vratným pohybem.

 • kompaktní stavba stolků
 • přímočarost v tolenci 0,003mm / 25mm zdvihu
 • nastavitelné předpětí
 • plně metrické rozměry
 • vozík ze slitiny hliníku
 • ocelové nebo nerez provedení podstavy a valivého ložiska

Specifikace
Přesnost přímé dráhy: 0,003mm/25mm zdvihu
Opakovaná přesnost: 0,003mm
Koeficient tření: 0,003

 Katalog

Válečkové lineární dráhy

(Crossed Roller Rail Sets)

Dráhy s překříženými válečky tvoří standardní řešení lineárních ložisek, připravené pro použití v zákaznických aplikacích. Ucelená řada rozměrů umožňuje jejich použití od měřících přístrojů po obráběcí stroje.

 • lineární dráhy pro univerzální použití
 • tvrzené ocelové V dráhy a válečky pro vysoká
 • volitelně nerezové provedení
 • velmi přesné provedení, rovnoběžnost ploch v toleranci 0,002mm / 100mm
 • připavené standardní připojovací otvory a závity
 • zaměnitelnost a rozměrová kompatibilita s jinými výrobci
 • volitelně protiskluzové

 

 Katalog

Válečkové lineární dráhy

(Crossed Roller Slide Tables (Aluminum))

Válečkové hliníkové stolky patří k chloubě firmy Del-Tron: mají lehkou a přitom velmi tuhou konstrukci, odolnou vůči různým silám a momentům, pracují bez vůlí, s nízkým koeficient tření a vysokou přesností. K dispozici jsou ve více jak 40 rozměrech.

 • vysoká přesnost a zatížitelnost
 • stolky snášejí zatížení ze všech směrů
 • jednoduchá montáž, plně metrické rozměry
 • verze SS: korozivzdorné vedení, nekontaminující prostředí
 • lehká konstrukce, vozík i podstava z Al slitiny
 • zaměnitelnost a rozměrová kompatibilita s jinými výrobci
 • volitelně protiskluzové

Specifikace
Přesnost přímé dráhy: 0,0025mm/25mm zdvihu
Opakovaná přesnost: 0,0025mm
Koeficient tření: 0,003
 

 Katalog

Válečkové ocelové stolky

(Crossed Roller Slide Tables)

Ocelové stolky používají vlastní válečkové lineární dráhy Del-Tronu a nabízejí tak velmi přesný chod bez boční i zpětné vůle a značnou nosnost. Vozík i podstava jsou vyrobeny z ušlechtilé válcované oceli s povrchou úpravou černěním.

 • velmi vysoká přesnost, rovnoběžnost 0,002mm
 • značná nosnost stolků, až 1200kg
 • třecí odpory do koeficientu 0,003
 • jednoduchá montáž, plně metrické rozměry
 • konstrukce bez vůlí, originálně nastavené předpětí
 • zaměnitelnost a rozměrová kompatibilita s jinými výrobci

 Katalog

Recirkulační kuličková ložiska

(Recirculating Ball Slide Guides)

Lineární ložiska typu BGS se skládají z vodící tyče a z vozíku s obíhajícími kuličkami. Vodící tyč i vozík mají vybroušené drážky tak, aby se kuličky a vedení dotýkaly ve čtyřech bodech. Tím dochází k lepšímu přenosu působících sil a k vyšší nosnosti celého ložiska.

 • hladký a vyrovnaný provoz
 • kompaktní a lehká konstrukce, vysoká nosnost
 • čtyřbodový dotyk kuliček s vedením
 • příznivá cena
 • volitelně nerez provedení
 • k dispozici i velmi široké provedení

 Katalog

DAVtech je italská firma zabývající se dávkovacími a mazacími technologiemi již od roku 1970. A však až v roce 2002 se rozhodl vyrábět ventily a dispenzery sám. Kompletní návrhy ventilové techniky vznikly podle požadavků trhu s orientací na potřeby zákazníka.V současné době je v nabídce standardní řada 7 dávkovacích ventilů. Tyto ventily pokrývají celé spektrum dávkovacích aplikací.

Firma DAVtech nabízí individuální návrh dávkovací techniky podle potřeb zákazníka.

Hlavní přednosti:

 • zaručená kvalita zajištěná vlastním návrhem a přesnou výrobou
 • individuální návrh pro speciální aplikace
 • nejnižší cena na trhu

Dávkovací ventily - řada DA400 - vzduchem ovládané jehlové ventily

DA 400 

 • k řízenému, přesnému a opakovatelnému dávkování materiálu se střední viskozitou
 • různé velikosti a tvary trysek pro různé aplikace dle přání zákazníka
 • vysoce spolehlivý a robustní, ideální především pro nejnáročnější aplikace 
 • snadná a finančně nenáročná údržba 

 Technické parametry

DA 400 EV

 • k řízenému, přesnému a opakovatelnému dávkování materiálu se střední až vysokou viskozitou
 • různé velikosti a tvary trysek pro různé aplikace dle přání zákazníka
 • ovládací ventil  upevněn přímo základně umožňuje přesnost změně pozice 
 • vhodný pro použití v automatizovaném systému např. s roboty, SCARA a portálovými systémy 

 Technické parametry

DA 400 MINI 

 • pro materiál různých viskozit 
 • možnost výběru široké škály trysek 
 • přímo připojený elektromagnetický ventil  
 • rychlá odezva, kompaktní rozměry 

 Technické parametry

DA 400 MINI PEEK 

 • využití skvělých vlastností PEEK (Polyether-Ethere-Cheton) pro nanášení
 • velmi malého množství anaearobních lepidel 
 • dosažení výsledků, které nelze dosáhnout se standardním ventilem 
 • přesnost a rychlost zavírání, jemné ladění dávkovaného množství 
  možné nanášení dávky < 1 mm3 
 • až 10 dávek/sec 

 Technické parametry

DA 500

 • k nanášení velkého množství s vysokou přesností 
 • vhodný pro pasty jako silikon, silikonová lepidla, pryskyřice apod. nebo k rychlému a přesnému průmyslovému plnění 
 • možné aplikovat pod velkým tlakem střední až velké množství

 Technické parametry

Membranové ventily

 

 DA 250 

 • pro materiály s nízkou až střední viskozitou  
 • např. pro anaerobní adhesiva (zajištění závitů, koaxiální blokátory...) 
 • kyanoakrylátová lepidla a další agresivní pojiva 
 • ke styku materiálnu dochází pouze s PTFE tělem a membránou, tím se předejde kontaminaci a zanesení 

 Technické parametry

Rozprašovací - sprejové ventily

 

DAS 30 

 • mikro ventil k nástřiku různých typů materiálu 
 • kompaktní provedení, ideální poměr síly, kvality a ceny
 • k výběru je velké možství nástavců vhodných pro různé aplikace 

 Technické parametry

DAS 50 - DAS 50 N

 • DAS 50 a 50N jsou navrženy k radiálnímu nanášení bez kontaktu s materiálem  
 • vhodné pro oleje, lubrikanty, primery atd.  
 • na sprejování vnitřních části válců, otvorů, komor  
 • speciální konstrukce zabraňuje vytékání maziva a tvoření mlhy nebo páry  
 • možnost obsáhnou 360° uvnitř válce bez kontaminování dalších prostor 
 • pohybem ventily je možné mazání otvorů po celé jejich délce

 Technické parametry

DAS 90

 • rozstřikovací ventil DAS 90 je schopen provádět mikroskopování různých typů kapalin
 • velmi efektivní při pokrytí tenké vrstvy tekutiny
 • vhodné pro mikro-mazání 
 • jeho přesnost umožňuje opakované a konzistentní dávkování v čase

 Technické parametry

DAS 100

 • DAS 100 je určen pro rozprašování různých typů tekutin
 • mohou být vybaveny rozstřikovacími uzávěry různých tvarů v závislosti na požadovaném účinku
 • tento ventil dosahuje velmi vysokého výkonu v kombinaci s extrémní robustností a jednoduchostí konstrukce
 • kryty dostupné v různých tvarech v závislosti využití
 • různé průměry trysek přizpůsobeny viskozitě tekutiny

 Technické parametry

DAS 100 EV

 • rozstřikovací ventil DAS 100 EV je navržen tak, aby přesně stříkal produkty středního viskozity, jako jsou tuky a mazací pasty
 • ventil umožňuje dosažení jednotného pokrytí postižených oblastí bez kontaminace okolních oblastí

 Technické parametry

DAS 200

 • ruční stříkací ventil
 • určen pro ruční postřikování kapalin střední a nízké viskozity
 • ergonomický a snadno ovladatelný, umožňuje obsluze samostatně spravovat dávku

 Technické parametry

VOLUMETRICKÉ VENTILY

 

DAV 100

 • Volumetrický ventil DAV 100 je navržen tak, aby poskytoval maximální přesnost a opakovatelnost maziv až do konzistence NLGI 3 (1 000 000 mPa s)
 • Objemová komora má nastavitelnou kapacitu od 1 do 20 mm³ (0,001-0,02 cm)
 • senzorem je možné kontrolovat úspěšné dávkování

 Technické parametry

DAV 200

 • Volumetrický ventil DAV 200 je navržen tak, aby poskytoval maximální přesnost a opakovatelnost maziv až do konzistence NLGI 3 (1 000 000 mPa s)
 • Objemová komora má nastavitelnou kapacitu od 10 do 200 mm³ (0,01-0,2 cm3)
 • senzorem je možné kontrolovat úspěšné dávkování

 Technické parametry

DAV 300

 • Volumetrický ventil DAV 300 je navržen tak, aby poskytoval maximální přesnost a opakovatelnost maziv až do konzistence NLGI 3 (1 000 000 mPa s)
 • Objemová komora má nastavitelnou kapacitu od 0,1 do 2,0 cm3
 • senzorem je možné kontrolovat úspěšné dávkování

 Technické parametry

DAV 400

 • volumetrický ventil DAV 400 je navržen tak, aby poskytoval maximální přesnost a opakovatelnost maziv až do konzistence NLGI 3 (1 000 000 mPa s)
 • objemová komora má nastavitelnou kapacitu od 1,0 do 6,0 cm3
 • senzorem je možné kontrolovat úspěšné dávkování

 Technické parametry

DAV 600

 • objemový ventil DAV 600 je určen pro dávkování tuků a pastovitých výrobků s maximální přesností a opakovatelností.
 • objemová komora má nastavitelnou kapacitu 0,1 až 3 cm3
 • snímačem je možné kontrolovat úspěšné dávkování

 Technické parametry

DAV 800

 • objemový ventil DAV 800 je určen pro dávkování tuků a pastovitých výrobků s maximální přesností a opakovatelností.
 • objemová komora má nastavitelnou kapacitu 10 až 133 cm3
 • je ideální pro řízené dávkování velkého množství olejů a maziv

 Technické parametry

DAVR

 • bezkontaktní měřicí systém DAVR umožňuje mít nepřetržitý a extrémně přesný obsah maziva a jiných produktů se středně nízkou viskozitou.
 • systém je přizpůsobitelný různým modelům objemových dávkovacích ventilů DAV Tech

 Technické parametry

RUČÍ VOLUMETRICKÉ VENTILY

 

DAV 100 - 200 MAN

 • manuální objemové ventily DAV 100 MAN a DAV 200 MAN umožňují manuální dávkování opakovatelných množství maziv až do konzistence NLGI 3 (1 000 000 mPa s)
 • objemová komora má nastavitelnou kapacitu od 1 do 20 cm3 (0,001-0,02 cm3)
 • ergonomická rukojeť zajišťuje snadné ovládání a ovládání ventilu a úspěšné dávkování lze snadno a spolehlivě kontrolovat

DAV 300 - 400 MAN

 • manuální objemové ventily DAV 100 MAN a DAV 200 MAN umožňují manuální dávkování s maximální přesností a opakovatelností až do konzistence NLGI 3 (1 000 000 mPa s)
 • objemová komora má nastavitelnou kapacitu od 0,1 do 2,0 cm3 
 • ergonomická rukojeť zajišťuje snadné ovládání a ovládání ventilu
 • dávkování lze snadno a spolehlivě kontrolovat
 • oba jsou k dispozici s vertikální nebo vodorovnou rukojetí

 Technické parametry

ROZPRAŠOVACÍ VOLUMETRICKÉ VENTILY

 

DAVS 100 - 200

 • objemový stříkací ventily DAVS DAVS 100 a 200 jsou určeny pro stříkání s maximální přesností a opakovatelností maziv do NLGI 2.
 • výsledkem: zakrýt tenkou vrstvou maziva na jasně definované oblasti, ale nejsou omezeny na klasické dávkování
 • objemová kapacita 1 až 20 mm3
 • kontrola vyprazdňování

 Technické parametry

VOLUMETRICKÉ PUMPY

 

PCP 005, 015, 050, 150, 500, 1000

 • volumetrická čerpadla PCP představují nejmodernější technologie ve světě mikropřažení
 • Čerpadla jsou poháněna převodovým motorem s kodérem a umožňují objemovou distribuci v pásech, kapky nebo náplň o objemu stanoví s maximální přesností, aniž by byly ovlivňovány tlakem vstupující kapaliny, viskozity a teploty materiálu, atd.
 • motor dávkuje v jednom směru
 • kontrola a nasávání kapaliny v druhém směru
 • zabraňuje odkapávání a stabilizace tlaku trysky
 

PCP kontroler

 • řízeno mikroprocesorem
 • jednoduché nastavení a použití, má 2,5 "TFT LCD displej
 • všechna nastavení lze snadno nastavit pomocí ovladače díky různým nabídkám
 • lze externě řídit pomocí PLC pomocí I / O signálů pro automatickou volbu programů

 Technické parametry

PDP 005, 015, 050, 150, 500, 1000

 • objemová čerpadla PDP jsou dodávací systémy pro inovativní, kompaktní, všestranné a přesné dvoukomponentní kapaliny
 • speciální šroubové čerpadlo umožňuje řízené dávkování pro 2k tekutiny
 • systém nabízí větší účinnost, opakovatelnost a všestrannost než jakýkoli systém pístů nebo zubové čerpadlo
 • míchací poměr a dodávaný objem lze nastavit kdykoliv bez mechanického zásahu a závisí na rychlosti otáčení a rychlosti rotoru
 • čerpadla jsou poháněna převodovým motorem s kodérem a umožňují objemovou distribuci v pásech, kapky nebo náplň o objemu stanoví s maximální přesností, aniž by byly ovlivňovány tlakem přicházející tekutiny, viskozitě a teplotě materiálu

 Technické parametry

PDP KONTROLER

 • řízeno mikroprocesorem
 • jednoduchá konfigurace a použití, má 4,5 "TFT LCD displej
 • všechna nastavení lze snadno nastavit pomocí ovladače pomocí
 • řídicí jednotka může být externě řízena PLC pomocí I / O signálů pro automatické volbu programů a kontrolu stavu systému

 Technické parametry

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

 

DAJ 100

 • elektromagnetický ventil
 • pro bezkontaktní dávkování kapalin s nízkou a velmi nízkou viskozitou
 • Může dávat kapky (body) nebo tahy (čáry)
 • elektronicky řízeno mikroprocesorem
 • ventil je kompletně z nerezové oceli s dlouhou tryskou (LV) s nulovou dutinou, vybavenou jehlovou koulí s pokročilým keramickým materiálem
 • mikrometrické nastavení umožňuje nastavit velikost bodu tekutiny nebo linky s extrémní přesností

 Technické parametry

TLAKOVÉ NÁDRŽE

 

Tlakové nádrže PT

 • Tlakové nádoby dodávají konstantní a nastavitelný tlak s nízkými a středně viskózními kapalinami
 • pro olej, anaerobní lepidla, kyanoakrylové lepidla, tuky NLGI 000-00-0, samonivelační pryskyřice apod.
 • kapacita 2, 5, 10 a 16 litrů
 • může být vybaven elektrickým čidlem minimální úrovně

 Technické parametry

TLAKOVÉ PUMPY

 

Ploché čerpadlo PP1-5

 • čerpadlo s tlakovými destičkami
 • jednoduchý a hospodárný systém pro dávkování tuku a maziva do odměřovacích ventilů DAV Tech
 • teleskopická základna je vybavena západkami pro snadnou výměnu plechovky
 • tlaková deska je přizpůsobena rozměrům nádoby

 Technické parametry

 

Ploché čerpadlo PP1-10

 • Čerpadlo s tlakovými destičkami
 • k podávání maziv obsažených v bubnech od 5 do 10 kg pod tlakem
 • Dvou sloupový pneumatický výtah umožňuje snadnou a rychlou výměnu bubnu

 Technické parametry

 

Ploché čerpadlo PP-25

 • Přítlačné čerpadlo
 • k přivádění lepidel, tmelů nebo maziv obsažených v bubnech o hmotnosti 5 až 25 kg
 • tlaková deska je dimenzována podle velikosti bubnu, který má být zpracován, a zaručuje úplnou spotřebu

 Technické parametry

Ploché čerpadlo PP-50

 • přítlačné čerpadlo
 • k podávání lepidel, tmelů nebo maziv
 • 18 až 50 kg
 • robustní konstrukce s dvojitým zdvihem
 • vhodná pro nejnáročnější aplikace

 Technické parametry

 

Ploché čerpadlo PP-200

 • čerpadlo s tlakovou deskou
 • umožňuje přívod tekutin od 200 kg bubnů
 • přítlačná deska s dvojitou membránou zabraňuje úniku
 • ideální pro systémy s vysokou spotřebou nebo jako základ pro konstrukci centralizovaného napájecího systému

 Technické parametry

Elektrická přetlaková čerpadla s PPE

 • s přítlačnou deskou PPE
 • klasické pneumatické čerpadlo, je nahrazen objemovým vřetenového čerpadla retro-elektricky provozovaného s PID
 • čerpání produktu bez tlakových špiček, bez namáhání výrobku a tím předcházení separačních jevů mezi komponentami
 • pro bubny od 15 do 50 kg

 Technické parametry

Regulátory hydraulického tlaku DAT

 • stabilizátory tlaku má dvojí úlohu v dávkovacím systému: na jedné straně umožňuje, aby se snížilo na nastavenou hodnotu a konstantního tlaku, na druhé straně eliminuje pulzace a kolísání tlaku
 • DAT jsou k dispozici v různých typech a rozsahu nastavitelných tlaků
 • poskytují možnost instalace tlakoměru nebo digitálního tlakového spínače, aby se ověřilo, že v průběhu času funguje správně

 Technické parametry

Těsnicí držák

 • tlakovatí kapaliny v kazetách o objemu 310 nebo 330 ccm
 • lze řídit jejich spotřebu pomocí snímače
 • podpěrný blok umožňuje snadnou montáž v různých polohách

 Technické parametry

Systémy odplynění maziv

 • pro oleje tuky a pryskyřice
 • v mnoha aplikacích může přítomnost vzduchových bublin v tekutině, i když je malá, riskovat vytváření nebezpečné nestability v dávkovacím procesu
 • odplyňování systémy DAV Tech vyřešení tohoto problému, bude zpracovávat proti proudu tekutiny, tedy před tím, než se používá v montážní lince a eliminuje vzduchové bubliny obsažené v mazivu.
 • Uvolněním odplynění z procesu aplikace je možné pracovat v maskovaném čase a měnit dobu zpracování podle stavu kapaliny.

 Technické parametry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

Elektropneumatický dávkovač Z 1000T

 • elektropneumatické dávkovací jednotky
 • pro manuální dávkování s přesností a opakovatelností
 • umožňují rychlý přechod od hrubého nanášení kartáčem k přesnému mikrodávkování
 • mohou pracovat s různými typy produktů, a to jak v pastě, tak v tekutině
 • lze přepnout z dávkování tuku na dávku oleje nebo kyanoakryly za pár sekund
 • funkce podtlaku také zabraňuje odkapávání injekční stříkačky v klidu, zatímco řídicí jednotka může být ovládána jak pomocí pedálu, tak i pomocí tlačítka na ergonomické rukojeti
 • rukojeť je umístěna na stříkačkách

 Technické parametry

Bench-top systém

 • pro dávkování anaerobních tmelů
 • systém pro těsnicí hmoty
 • poskytoval kompaktní a hospodářské řešení
 • vysoce výkonný všem aplikacím anaerobních lepidel na šrouby, kolíky, tvarovky atd.
 • skládá se z nádrže z nerezové oceli, vhodné pro uložení, a to bez dekantací, sklenice o objemu 250 ml a Loctite LOXEAL membrána přesného dávkovacího ventilu, a elektro-pneumatické řídicí jednotky, která řídí kombinace části, která má být dávkována, a řídí dávkování lepidla 
 • dosahuje opakovatelného, ​​čistého dávkování bez ztráty produktu a znečištění a s velkou úsporou času ze strany obsluhy

 Technické parametry

 

 

 

PODAVAČE ŠROUBKŮ

 

Manuální

NJ / NJL série

 • Určeny pro větší šrouby než NS série
 • dva modely s ruznými ližinami (rozměry šroubů v mm)
  NJ - 23: 4 ližiny (2.0/2.3/2.6/3.0)
  NJ - 45: 3 ližiny (3.5/4.0/5.0)
 • kapacita 400 šroubů standardní velikosti M3 L12
 • výměna ližin pomocí jednoho šroubu
 • určeno pro šrouby do velikosti M5
 • typy ,,L‘‘ jsou pro šrouby s délkou až 25 mm
 
Screw size NJ 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
Rail size NJ-2320 NJ-2323 NJ-2326 NJ-2330 NJ-4535 NJ-4540 Special order NJ-4550 Special order
 
Screw size NJL 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0
Rail size NJL-2320 NJL-2323 NJL-2326 NJL-2330 NJL-4535 NJL-4540 NJL-4550

 

NJC / NSBC série

 • podavač s počítadlem
 • až 99 dávek a 9999 cyklů
 • dva modely s ruznými ližinami (rozměry šroubů v mm)
  NJC - 23: 4 ližiny (2.0/2.3/2.6/3.0)
  NJC - 45: 3 ližiny (3.5/4.0/5.0)
  NSBC - M1.0~M3.0
 • kapacita NJC 150 cc, NSBC 80 cc
 • délka šroubu NJC do 18 mm, NSCB do 20 mm
 • příslušenství: operační manuál, síťový adaptér, šestihranný klíč, ovladač nastavení (NSBC adaptér střídavého proudu, kalibrační deska 0,35mm)
 • napájení: AC100V ~ 240V DC15V 1A AC
 • Rozměry: NJC 134 (W) × 215 (D) × 139 (H), NSBC 123(W)×181(D)×145(H)
 • Celková hmotnost (s kolejnicí):  NJC 4.2kgf, NSBC 3.2kgf

 

Screw size NJC 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0
Rail size NJC-2320 NJC-2323 NJC-2326 NJC-2330 NJC-4535 NJC-4540 NJC-4550

Screw size NSBC 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0
Rail size NSBC-10 NSBC-12 NSBC-14 NSBC-17 NSBC-20 NSBC-23 NSBC-26 NSBC-30
 

NSB / NSBI série

 • Lze přizpůsobit různým typům šroubů jednoduchou výměnou kolejnice
 • manuální model s různými ližinami (rozměry šroubů v mm)
  NSB 8 ližin (1.0/1.2/1.4/1.7/2.0/2.3/2.6/3.0)
  Speciální: 2 ližiny (3.5/4.0)
 • kapacita 210 šroubů standardní velikosti M3 L12
 • doba cyklu NSBI: 0,9sec
 • délka šroubu do 20 mm (bez hlavy)
 • kompaktní velikost: hloubka 181 mm

 

Screw size NSB 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0
Rail size NSB-10 NSB-12 NSB-14 NSB-17 NSB-20 NSB-23 NSB-26 NSB-30 Special order Special order

 

Screw size NSBI 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0
Rail size NSBI-10 NSBI-12 NSBI-14 NSBI-17 NSBI-20 NSBI-23 NSBI-26 NSBI-30

 

OM - 26M série

 • Nepřetržitá příprava několika šroubů v řadě na ližinu
 • pracují pouze s magnetickými šrouby
 • kapacita cca 780 šroubů standardní velikosti M3 L12
 • délka šroubu do 25 mm (bez hlavy)
 • určeno pro šroub velikostí M2 - M6

 

Screw size OM-26M 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size OM-26M20 OM-26M23 OM-26M26 OM-26M30 OM-26M35 OM-26M40 OM-26M50 OM-26M60

 

SS série

 • štíhlá šířka 55mm
 • úzký půdorys umožňuje umístění několika podavačů vedle sebe.
 • kompatibilní pro extrémně tenký rozměr hlavy šroubu (výška hlavy 0,25 mm)
 • 2 modely pro různé rozměry šroubů
  SS - 12: M 1.0 - M 2.0
  SS - 23: M 2.3 - M 3.0
 • kapacita 40 cc
 • délka šroubu do 16 mm (bez hlavy)
 • váha 2,4 kgf
 
Screw size SS 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0
Rail size SS-1210 SS-1212 SS-1214 SS-1217 SS-1220 SS-2323 SS-2326 SS-2330

 

SSI - M série

 • štíhlá šířka 65 mm
 • úzký půdorys umožňuje umístění několika podavačů vedle sebe.
 • vysoká přesnost bez uvíznutí šroubů s nejvyšší možnou rychlostí posuvu 0,6 s. na šroub
 • horizontální lišta zabraňuje zaseknutí šroubů
 • 2 modely pro různé rozměry šroubů
  SSI - 12: M 1.0 - M 2.0
  SSI - 23: M 2.3 - M 3.0
 • kapacita 40 cc (105 šroubů)
 • délka šroubu do 16 mm (bez hlavy)
 • lze připojit externí počítaldo (výstupní signál)

 

Screw size SSI-M 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 4.0 2.6 3.0
Rail size SSI-12M10 SSI-12M12 SSI-12M14 SSI-12M17 SSI-12M20 SSI-23M23 SSI-23M26 SSI-23M30

  

LS - HM série

 • pro šrouby M3 ~ M8
 • delší doba napájení s rozšířením výkonu 1000 cc nebo 1300 cc
 • délka šroubu do 25 mm nebo 50 mm (bez hlavy)
 • lze připojit externí počítaldo (výstupní signál)
 • příslušenství: návod k obsluze, střídavý adaptér, šestihranný klíč, nastavovací ovladač, zemnící kabel
 • napájení: AC100V~240V DC15V 1A AC
 • volitelně: snímač množství šroubů
 
Screw size LS-HM 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
Rail size LS25-HM30
LS50-HM30
LS25-HM35
LS50-HM35
LS25-HM40
LS50-HM40
LS25-HM50
LS50-HM50
LS25-HM60
LS50-HM60
LS25-HM80
LS50-HM80
Special order
 

 Robotické

 

MSF série

 • nová série pro mikrošrouby
 • automatické podávání šroubů od M0.5
 • nepržité dodávání šroubů i při průměru méně než 1,0 mm
 • šířka 71 mm
 • ideální pro aplikace s omezeným prostorem
 • délka šroubu do 1~ 5 mm (bez hlavy)
 • kapacita 15cc 

 

Screw size MSF 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0
Rail size MSF-05 MSF-06 MSF-07 MSF-08 MSF-10

 

NJR / NJRL série

 • určeny pro větší šrouby
 • stabilní napájecí zdroj pro šrouby s pružinovými podložkami nebo jiné standardní šrouby
 • neustálé podávání bez zpoždění, s lineárním šroubovým upínacím zařízením
 • dva modely s ruznými ližinami (rozměry šroubů v mm)
  NJ - 23: 4 ližiny (2.0/2.3/2.6/3.0)
  NJ - 45: 3 ližiny (3.5/4.0/5.0)
 • kapacita 400 šroubů standardní velikosti M3 L12
 • výměna ližin pomocí jednoho šroubu
 • určeno pro šrouby do velikosti M5
 • typy ,,L‘‘ jsou pro šrouby s délkou až 25 mm

 

Screw size NJR 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size NJR-2320 NJR-2323 NJR-2326 NJR-2330 NJR-4535 NJR-4540 NJR-4550 Special order

 

Screw size NJRL 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size NJRL-2320 NJRL-2323 NJRL-2326 NJRL-2330 NJRL-4535 NJRL-4540 NJRL-4550 Special order

 

NSR / NSRI série

 • Lze přizpůsobit různým typům šroubů jednoduchou výměnou kolejnice
 • manuální model s různými ližinami (rozměry šroubů v mm)
  NSR 8 ližin (1.0/1.2/1.4/1.7/2.0/2.3/2.6/3.0)
  Speciální: 2 ližiny (3.5/4.0)
 • kapacita 210 šroubů standardní velikosti M3 L12
 • doba cyklu NSBI: 0,9sec
 • délka šroubu do 20 mm (bez hlavy)
 • kompaktní velikost: hloubka 181 mm
 • NSRI rychlejší, přesnější, vyšší účinnost s rotačním kotoučem - závěsný disk odděluje šroub jeden po druhém, dosahuje vysoké přesnosti bez uvíznutí šroubů

 

Screw size NSR 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0
Rail size NSR-10 NSR-12 NSR-14 NSR-17 NSR-20 NSR-23 NSR-26 NSR-30 Special order Special order

 

Screw size NSRI 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0
Rail size NSRI-10 NSRI-12 NSRI-14 NSRI-17 NSRI-20 NSRI-23 NSRI-26 NSRI-30 Special order Special order
 

 

OM - 26R série

 • Nepřetržitá příprava několika šroubů v řadě na ližinu
 • pracují pouze s magnetickými šrouby
 • kapacita cca 780 šroubů standardní velikosti M3 L12
 • délka šroubu do 25 mm (bez hlavy)
 • určeno pro šroub velikostí M2 - M6
 • rychlost cyklu 0.9 s

 

Screw size OM-26R 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size OM-26R20 OM-26R23 OM-26R26 OM-26R30 OM-26R35 OM-26R40 OM-26R50 OM-26R60

 

SSI - R série

 • štíhlá šířka 65 mm
 • úzký půdorys umožňuje umístění několika podavačů vedle sebe.
 • vysoká přesnost bez uvíznutí šroubů s nejvyšší možnou rychlostí posuvu 0,6 s. na šroub
 • horizontální lišta zabraňuje zaseknutí šroubů
 • 2 modely pro různé rozměry šroubů
  SSI - 12: M 1.0 - M 2.0
  SSI - 23: M 2.3 - M 3.0
 • kapacita 40 cc (105 šroubů)
 • délka šroubu do 16 mm (bez hlavy)
 • lze připojit externí počítaldo (výstupní signál)

 

Screw size SSI-R 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0
Rail size SSI-12R10 SSI-12R12 SSI-12R14 SSI-12R17 SSI-12R20 SSI-23R23 SSI-23R26 SSI-23R30

 

LS - HR série

 • pro šrouby M3 ~ M8
 • delší doba napájení s rozšířením výkonu 1000 cc nebo 1300 cc
 • délka šroubu do 25 mm nebo 50 mm (bez hlavy)
 • lze připojit externí počítaldo (výstupní signál)
 • příslušenství: návod k obsluze, střídavý adaptér, šestihranný klíč, nastavovací ovladač, zemnící kabel
 • napájení: AC100V~240V DC15V 1A AC
 • volitelně: snímač množství šroubů

 

Screw size LS-HR 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
Rail size LS25-HR30
LS50-HR30
LS25-HR35
LS50-HR35
LS25-HR40
LS50-HR40
LS25-HR50
LS50-HR50
LS25-HR60
LS25-HR60
LS25-HR80
LS50-HR80
Special order

 

BS - R série

 • pneumatický mechanismus pro efektivní podávání šroubů v robotických aplikacích
 • rychlejší cyklus 1,5 sekundy
 • kapacita 280cc
 • velikost šroubů M2.0~M5.0
 • délka šroubu do 25mm

 

Screw size BS-R 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0
Rail size BS-R20 BS-R23 BS-R26 BS-R30 BS-R35 BS-R40 BS-R50

 

BS série

 • pneumatický mechanismus pro efektivní podávání šroubů ve velkoplošných montážních linkách
 • poskytuje zlepšení efektivity montáže
 • 2 velikosti
  BS-S 280cc (4kgf s kolejnicí)
  BS-L 1300cc (10kgf s kolejnicí)
 • velikost šroubů M2.0~M6.0
 • délka šroubu do 25mm

 

Screw size BS 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size BS-S20
BS-L20
BS-S23
BS-L23
BS-S26
BS-L26
BS-S30
BS-L30
BS-S35
BS-L35
BS-S40
BS-L40
BS-S50
BS-L50
BS-S60
BS-L60

 

Automaticky pneumatické podavače

 

BS - C série

 • pro ruční aplikaci 
 • pneumatický mechanismus pro efektivní podávání šroubů
 • také pro šrouby z oceli
 • 2 velikosti
  BS-CS - 280 cc
  BS-CL - 1300 cc
 • délka šroubu do 25 mm (bez hlavy)
 • určeno pro šroub velikostí M2 - M6 

 

 

Screw size BS-C 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size BS-CS20
BS-CL20
BS-CS23
BS-CL23
BS-CS26
BS-CL26
BS-CS30
BS-CL30
BS-CS35
BS-CL35
BS-CS40
BS-CL40
BS-CS50
BS-CL50
BS-CS60
BS-CL60

 

BS - D série

 • dodávání šroubů s pneumatickou trubicí
 • vhodné pro ruční montážní aplikace
 • také pro šrouby z oceli
 • pneumatický mechanismus pro efektivní podávání šroubů
 • kapacita 1300 cc
 • délka šroubu 15~25mm (bez hlavy)
 • určeno pro šroub velikostí M2 - M6

 

Screw size BS-D 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size BS-D30 BS-D35 BS-D40 BS-D50 BS-D60

 

FM - 36 série

 • Manuální podavač s počitadlem dávek
 • Vychystání několika šroubů v řadě pro plynulé podávání
 • kapacita cca 300 šroubů standardní velikosti M3 L12
 • délka šroubu do 25 mm (bez hlavy)
 • určeno pro šroub velikostí M3 - M6
 • možnost nastavení počitadla dávek v rozmezí 1 - 99

 

Screw size FM-36 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size FM-3630 FM-3635 FM-3640 FM-3650 FM-3660

 

FME - 36 série

 • manuální podavač s počitadlem dávek
 • vychystání několika šroubů v řadě pro plynulé podávání
 • nepřetržitý podávání díky kolejnici
 • vodorovná lišta zabraňuje zaseknutí šroubů.
 • kapacita 150cc
 • délka šroubu do 25 mm (bez hlavy)
 • určeno pro šroub velikostí M3 - M6
 • možnost nastavení počitadla dávek v rozmezí 1 - 99
 • komunikační rozhraní pro PC, PLC, DeviceNet / CC-Link / PROFIBUS

 

Screw size FME-36 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size FME-3630 FME-3635 FME-3640 FME-3650 FME-3660

 

LV série

 • pro šrouby M3 ~ M8 s délkou závitu až 50 mm
 • K dispozici jsou více šroubováků
  S ručním pick-up zásobníkem, lever-access boxem nebo displayem.
 • 2 velikosti zásobníku
 • LV-25 1300cc pro šrouby do 25 mm (bez hlavy)
 • LV-50 1000cc pro šrouby do 50 mm (bez hlavy)
 • příslušenství - návod k obsluze, AC adaptér, šestihranný klíč, nastavovací ovladač, zemnící kabel

 

Screw size LV 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0
Rail size LV25-30
LV50-30
LV25-35
LV50-35
LV25-40
LV50-40
LV25-50
LV50-50
LV25-60
LV50-60
LV25-80
LV50-80

 

Zásobníky

   

NJ-80 / SR-80 série

 • volitelný externí zásobník
 • automaticky dodává dostatečné množství šroubů s nastavitelným časem
 • jednoduše umístitelné za podavač
 • zvyšuje kapacitu běžného podavače o 800 cc
 • délka šroubu 15 mm
 • pro šrouby M2 ~ M6

 

Screw size Supported screw feeders 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size NSB, NSR, NSBI, NSRI
NJ, NJR
FM-36
SR-80
NJ-80
SR-80
NJ-80
SR-80
NJ-80
SR-80
NJ-80
NJ-80F

NJ-80
NJ-80F

NJ-80
NJ-80F

NJ-80
NJ-80F


NJ-80F

 

T-510 série

 • volitelný externí zásobník
 • automaticky dodává dostatečné množství šroubů s nastavitelným časem
 • jednoduše umístitelné na podavač
 • zvyšuje kapacitu běžného podavače o 400cc - 800cc
 • dva typy 
  T-510F/J - délka šroubu do 25 mm
  T-510S - délka šroubu do 20 mm
 • velikost šroubů M1.0~M6.0

 

Screw size Supported screw feeders 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.8 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size NSB, NSR, NSBI, NSRI
NJ, NJR
FM-36
T-510S

T-510S

T-510S

T-510S

T-510S
T-510J
T-510S
T-510J
T-510S
T-510J
T-510S
T-510J
T-510F

T-510J
T-510F

T-510J
T-510F

T-510J
T-510F


T-510F

 

MHP - 80 série

 • volitelný externí zásobník
 • magnetický mechanismus pro aplikaci ocelových šroubů
 • automaticky dodává dostatečné množství šroubů s nastavitelným časem
 • jednoduše umístit na podavač
 • zvyšuje kapacitu běžného podavače o 800cc
 • délka šroubu 25 mm
 • velikost šroubu M2.0 ~ M6.0 (díky magnetickému mechanismu je tento výrobek kompatibilní pouze s ocelovými šrouby)
 • velikost šroubů M1.0~M6.0

 

Screw size Supported screw feeders 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
Rail size NJ, NJR
FM-36
OM-26
NSB, NSR, NSBI, NSRI
MHP-80J

MHP-80M
MHP-80S
MHP-80J

MHP-80M
MHP-80S
MHP-80J

MHP-80M
MHP-80S
MHP-80J
MHP-80F
MHP-80M
MHP-80S
MHP-80J
MHP-80F
MHP-80M
MHP-80J
MHP-80F
MHP-80M
MHP-80J
MHP-80F
MHP-80M

MHP-80F
MHP-80M

 

Volitelně

 

Snímač pro nedostatek šroubů

 • poskytuje automatické upozornění na nízké množství šroubů
 • automaticky pošle výstupní signál, když množství šroubu v podavači klesne pod přednastavenou úroveň
 • TKA09452 série

 

 

 Ohtake EN  Katalog CZ

 

 

IPR je německá firma zabývající se výrobou automatizačních komponentů pro montáž a manipulaci, až 7. osých průmyslových robotů. Pro středně velkou společnost se sídlem v Eppingenu pracuje kolem 80ti zaměstnanců.

 • uchopovače
 • funkční a vyrovnávací zápěstí
 • tool changery pro automatickou výměnu nástrojů
 • pojezdová plošina, 7. osa

 

UCHOPOVAČE

 

2 - ČELISŤOVÝ PARALELNÍ

Řady IPW - Robustní 2-čelisťové paralelní úchyty s posuvným vedením a velkým zdvihem, ideální pro uchycení s dlouhými rukojeťmi
Série IRP (ISO) - Kompaktní paralelní uchopovač s dvojitou čelistí s posuvným vodítkem a přírubou DIN / ISO pro přímou montáž
Série LPG - 2-čelní paralelní uchopovač s velkým zdvihem a vysokou uchopovací silou, pro vysoké momenty a dlouhé prsty
Řada RP, posuvný vodítko - Kompaktní paralelní uchopovač s dvojitou čelistí s posuvným vodítkem a velmi vysokou uchopovací silou
Řada RP, válečkové ložisko - Kompaktní paralelní uchopovač s ložiskovými ložisky pro přesné pohyby a vysokou opakovatelnost
RPG série- 2-čelní paralelní uchopovač s posuvným vedením a velkým zdvihem, pneumatické nebo hydraulické provedení
Řady RPL
2-čelní paralelní uchopovače s válečkovým ložiskem a extrémně plochým designem
Řady RPWUniverzálně použitelné paralelní úchytky s dvojitou čelistí s posuvným vedením
Řada IPG-SKompaktní paralelní uchopovač se dvěma čelistmi s utěsněnými upínacími čelistmi dle IP67

více ZDE

 


3 - ČELISŤOVÝ PARALELNÍ

Řady RPC
Extrémně robustní 3-čelisťové paralelní uchopovač s velkým rozměrem vedení čelistí
Řada IPC-S
Kompaktní paralelní uchopovač s třemi čelistmi s utěsněnými upínacími čelistmi odpovídající IP67
Série IPC
3-čelní paralelní uchopovač s robustními čelistmi

více ZDE

 

2 A 3 - ČELISŤOVÝ ÚHLOVÝ

Řada RA
2 úhlové uchopovače s vysokou uchopovací silou Ideální pro instalaci na více nástrojů
WG series

2 úhlové uchopovače s vysokou uchopovací silou Ideální pro instalaci na více nástrojů

Řady WGC
3-čelosťové úhlové uchopovače s vysokou uchopovací silou

více ZDE

 

TOOLCHANGERY

 

TOOLCHANGERY

Série TK (ISO)
Toolchangery pro rychlé a bezproblémové výměny nástrojů a úchopů u robotů, užitečné zatížení do 800 kg
Nástrojová skříňová deska
Deska s nástroji pro nástrojovou stranu
Standardní držák
Standardní držák pro toolchangery
TK-Square Series
Toolchangery pro rychlou a bezproblémovou výměnu nástrojů a uchopení u robota. Extra bezpečnostní zámek, pro užitečné zatížení až 1250 kg
Volitelné příslušenství řady TK-SQ
Pneumatický, hydraulický module, ochlazující port,...
Držák pro čtvercové toolchangery
Standardní držák ve třech velikostech
Konektory
Přehled nejčastěji používaných konektorů pro série TK-35 až TK-300 a TK-160-SQ až TK-1250-SQ

více ZDE

ROBOTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

KOMPENZAČNÍ MODULY

Vyrovnávací zápěstí
Povolte boční kompenzaci ve směru x-y až do +/- 3 mm a také úhlovou kompenzaci až do 2 °
Boční zarovnávací zařízení
Kompenzace tolerance s polohovými posuny ve směru x-y až do +/- 25 mm
Zařízení pro shodu osy Z
Kompenzace pro různé svislé polohy ve směru z do 12 mm

více ZDE

 

Omezovač zatížení

Série ULD
Omezovače zatížení robotu s vnitřním vedením kabelů pro snadný přenos signálových a přívodních vedení
Série ULS
Omezovač zatížení, který chrání robota před přetížením způsobeným kolizemi

více ZDE

 

ROTAČNÍ ČLEN

Pneumatické otočné pohony nastavitelné do 180 ° stupňů

více ZDE

"Solutions in Motion" - je hlavní motto firmy CAMCO-Ferguson, která před více než 50 lety začala s výrobou vačkových indexovacích pohonů pro otočné stoly, článkových polohovacích dopravníků a jiných podobných "krokovacích" aplikací.

Produkty CAMCO jsou považovány za standard vysoké kvality. V roce 2007 se CAMCO připojilo k širokému portfoliu firmy DESTACO.

DESTACO převzalo výrobu široké škály CAMCO produktů:

ROTAČNÍ IDEXÉRY

Rotační indexéry – zařízení s rotačním pohybem zajišťující indexování, tj. spuštění a zastavení zařízení v přesných intervalech na přesné pozici.

Větší E-Série indexérů je schopná rotovat až s několikatunovými částmi automobilů během několika vteřin, menší indexéry paralelní (Parallel Indexer) a s globoidní vačkou (Roller Gear Indexer) mohou přesně indexovat farmaceutické nebo elektronické komponenty v řádech milisekund.

 • Řízená rychlost a zrychlení
 • Plynulý pohyb
 • Přednastaveno k zabránění prokluzu
 • Výstup s přírubou nebo hřídelí
 • Možnost vysoké zátěže a vysokých rychlostí
 • Opakovatelné, přesné polohování
 • Snadná údržba

Mezi rotační indexéry patří: rotační indexovací pohony, GTB servo polohovače, DX rotační členy, bezpečnostní spojky (Overload Clutches)

Nejrozšířenější produkty:

RNG - prstencové stoly

 • velký centrální otvor pro přídavná zařízení
 • vysoká jakost a přesnost vačkového mechanizmu
 • valivé čtyřbodové hlavní ložisko, vysoká přesnost a nosnost
 • kuželíková předpjatá ložiska na vačkách
 • hřídelový reduktor, různá montáž pohonu
 • jednoduchá kontrola i údržba mechanizmu
 • 6 - 60 poloh pro automatizační aplikace s mnoha stanicemi
 • velikosti D 1100, 1550 a 2050mm

Volitelně:

 • servopohon pro flexibilní časování nebo méně než 6 poloh
 • zákázkové vrchní kruhové desky
 • různé typy reduktorů a motorů
 • spodní rám

Aplikace: automatizace, kruhové JúS, tiskařské a potiskovací stroje...

RDM - polohovací pohony

 • efektivní řešení otočných stolů
 • centrální otvor pro kabely, hadice apod.
 • nízká stavba, 2 - 32 poloh
 • kompletní dodávka s motorem a omezovačem Mk
 • velký kotoučový výstup, 4-bodové ložisko
 • řada velikostí 80, 601, 902, 1100, 1305 a 1800
 • pro vrchní desky od D 200 do 2.500 mm

Volitelně:

 • servopohon IM-pAC
 • centrální fixní sloup
 • výstupní bezpečnostní spojka
 • levotočivé (CCW) provedení
 • průběžná hřídel reduktoru
 • jiné typy reduktorů a motorů...

Roller Gear - polohovací převodovky

 • univerzální polohovací převodovka
 • hřídelový nebo přírubový výstup
 • rychlé indexovací časy, bohatě dimenzované vačky
 • nepřetržité nebo oscilační polohování
 • bezúdržbový provoz, celoživotní náplň oleje
 • řada velikostí, počet poloh 1 - 24

Volitelně:

 • centrální otvor u přírubových typů
 • reduktory a motory dle přání zákazníka
 • bezpečnostní spojky
 • levotočivé provedení

Aplikace: krokovací mechanizmy, otočné stoly

Paralelní polohovací převodovky

 • jsou ideální pro vysokorychlostní a krokovací aplikace
 • prokalené spřažené vačky
 • předpjaté unášecí kladky umožňující velké rychlosti
 • úplné nebo částečné zastavení, zákaznické provedení
 • řada velikostí, 1 - 10 poloh
 • vysoká efektivita a účinnost

Volitelně:

 • průběžná (oboustranná) výstupní hřídel
 • reduktor a motor dle přání

Aplikace: kinematické mechanizmy, krokovací dopravníky atp.

RA - pravoúhlé polohovací převodovky

 • polohovací a krokovací převodovka
 • kompaktní design, minimalizovaný půdorys
 • přírubový kotoučový výstup nebo hřídel
 • 2 - 24 poloh

Volitelně:

 • reduktor a motor dle přání
 • levotočivé provedení
 • bezpečnostní spojky...

E-série "Heavy-Duty" pohony

 • pro skutečně velké aplikace, stoly až 8m průměr
 • axiální zatížení až 700.000 N, zatíženi Mk 490.000 Nm
 • kompletní dodávka, reduktor, motor...
 • 2 - 32 poloh

Volitelně:

 • levotočivé provedení
 • jiné typy motorů a reduktorů
 • centrální fixní sloup, atd.


Máte zájem o cenovou nabídku? Připravte si zadání s následujícími údaji:

 • S - počet poloh - stanic
 • Ws - hmotnost každé stanice (typicky: přípravek, součást)
 • Rs - poloměr, na kterém se stanice nachází
 • Dd - průměr vrchní desky stolu, případně vnitřní průměr mezikruží
 • Wd - hmotnost vrchní desky (nebo její tloušťka a materiál)
 • t1 - Dwell - čas, kdy se stůl nepohybuje (provádí se operace)
 • t2 - požadovaný čas indexování, resp. přesunu mezi polohami
 • F - zatěžovací síly (ve všech osách - pokud působí)
 • Typ aplikace - pokud je to možné, popište k jakému účelu bude pohon použit

DOPRAVNÍKY

Rodina CAMCO přesné dopravníky pro specializovanou průmyslovou automatizaci umožňuje konstruktérům vytvořit návrh, nacenit, zkonstruovat, vybudovat a dodat řešení velmi rychle.

Precizní článkové dopravníky

Vhodné pro aplikace s více stanicemi pro montáž komplikovanějších výrobků, délka od cca 90cm do cca 12m, rozteč článků 3,4.5 nebo 6 palců.

Nízkoprofilové článkové dopravníky

Užší a lehčí konstrukce, modulární systém, je možné jej sestavit vertikálně (karusel) nebo horizontálně.

iQue dopravníky s pohonem iTRAK

Programovatelná lineární dráha s nezávislým řízením magnetických pohonů.

 

MECHANICKÉ MANIPULÁTORY

 • Lineární a rotační Pick&Place prvky
 • Vysoká rychlost, vysoká kapacita
 • Spolehlivé a přesné

ZAKÁZKOVÉ VAČKY

 • Ekonomická alternativa k „domácí výrobě“ vaček na míru
 • Různé tvary, typy, materiály a přesnosti dle požadavků zákazníka

Typy zakázkových vaček:

Talířové (Plate Cams), globoidní, žlábkové (Face-Grooved), konjugované - duální, soudkové – cylindrické

Bezpečnostní spojky

 • Vstupní i výstupní provedení
 • Zabezpečuje proti přetížení
 • Ochrana proti překročení kroutícího momentu
 • Univerzální montáž, modulární design
 • Vhodná pro přímý i řetězový pohon
 • Několik dostupných velikostí podle požadovaného zatížení

 

Více informací najdete ZDE

 

DESTACO nabízí komplexní řaadu produktů pro automatizaci, zejména upínací techniku pro širokou škálu aplikací.

Manuální a pneumatické upínky

Upínky DESTACO jsou vyráběny z kvalitních materiálů, aby udržely váš výrobek naa správném místě. Díly jsou v automatizovaném i manuálním procesu upínány v různých průmyslových prostředí.
Správné upnutí je důležité např. pro vrtání, svařování, ohýbání, broušení, testování, montáž atd.
Ruční, pneumatické i hydraulické upínky vždy musí splňovat následující

 • Rychlé upínání
 • Bezpečnostní držení
 • Vysoká upínací síla pro různé směrech upínání
 • Upnutí bez poškození dílu
 • Dobrá dostupnost k dílu

RUČNÍ

HORIZONTÁLNÍ UPÍNKY

 • konstrukce s nízkou výškou
 • rukojeť a ramenojsou při upínání v protipohybu
 • pevné rameno nebo ve tvaru "U".
 • vybrané typy v nerezovém SS provedení (stainless steel)
 • možnost vybavení DESTACO bezpečnostní pojistkou

 

VERTIKÁLNÍ UPÍNKY

 • definovány vertikální rukojetí.
 • upínací síla až 22,25 kN.
 • úhel otevření ramene minimálně 90°, pro snadné vložení a odebrání dílu
 • rameno pevné nebo ve tvaru "U"
 • základna s horizontální (standartní verze) nebo vertikálníí patkou (standardní verze)
 • možnost vybavení DESTACO bezpečnostní pojistkou
 • u některých možnost upnutí v otevřené poloze

PŘEZKOVÉ UPÍNKY

 • konstrukce s háčkem či přezkou upínanou protikusu (háku)
 • vhodné pro utěsnění či zavření dvířek, forem atd.
 • sila upnutí až 33,4 kN
 • tři základní typy: U - přezka horizontální, U - přezka vertikální, J - přezka (háček)
 • některé dostupné jako SS
 • možnost vybavení DESTACO bezpečnostní pojistkou

PŘÍMOČARÉ UPÍNKY

 • upínací síla 445 N - 71, 2 kN
 • upínání ve směru upínacího ramene
 • možnost uzamčení ve dvou principách - tažná či tlačná síla
 • různé možnosti montáže
 • provedení Standard, Precision, Stainless Steel (nerez), Threaded body (se závisem) a Heavy Duty

PŘÍMOČARÉ UPÍNKY S VARIABILNÍM ZDVIHEM

 • pro aplikace s proměnou tloušťkou a tolerancí dílů
 • široká škála montážních přírub

SVĚRNÉ UPÍNKY

 • známé jako přenosné kleštinové svěráky
 • automatické zamknutí po uzavření při dosažení středové polohy jedné nebo obou čelistí
 • 1 či 2 nastavitelné šrouby
 • střední a větší modely vyrobeny z legované oceli s malými tolerancemi
 • rychlé a flexibilní upínání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

široká škála příslušensví manuálních upínek

 • snímače
 • nastavovací přítlačné šrouby
 • pojistné šrouby
 • držáky, podložky, hlavičky,..

 

PNEUMATICKÉ

OTOČNÉ UPÍNKY

 

 • uchycení dílu pohybem otoč a upni
 • rchlé upnutí při sekundárních výrobních procesech
 • dvoučinné upínky jsou snadno adaptovatelné pro svařování i montáž
 • různé průměry válců a možnosti montáže
 • neuzamykatelé
 • upínací síla přímo závislá na velikosti pístu a vstupním tlaku

PNEUMATICKÉ UPÍNKY PRO LEHČÍ PRŮMYSL

 • rychlé upnutí při opakovatelných operacích
 • ekonomické řešení pro krátké a dočasné upnutí

Základní typy: 

 • tlačné (Hold down) - pneumatická obdoba vertikálních a horizonatálních upínek
 • přímočaré - upnutí v ose válce
 • otočné / tažné - upnutí otočením a zatažením

 

PÁKOVÉ UPÍNKY

 • pro upínání v malém prostoru
 • upínací rameno ve variantách levé, pravé a dopředné
 • konstantní upínací síla pro díly různých tloušťek
 • o 25% silnější ve srovnání s velikostně srovnatelnými upínkami
 • pohodlná montáž díky horní přírubě nebo prostřednictvím závitového těla a volitelných montážních matic
 • Čtyři velikosti: 25, 32, 40 a 50 mm

PNEUMATICKÉ VÁLCE

 • síla válce více než 60kN
 • jejich funkce je založena na mechanickém pákovém principu
 • dva kroky při upínání: 1. zdvih dopředný do dáné pozice s malou silou,
  2. dotlačení velkou silou v malé vzdálenosti cca 6-7 mm
 • vhodné pro: 
  děrování

  ražení
  stříhání
  nýtování
  lisování
 • série K - kulatý válec s vnějším závitem pístu
 • série WK - kulatý válec s montážním otvorem v pístu
 • série WR - obdélníkový tvar s dveřmi pístnicemi zabraňujícími přetáčení

HYDRAULICKÉ

 • vysoká upínací schopnost v kombinaci s rychlostí a spolehlivostí
 • široká škála komponent napájecích zdrojů a příslušenství
 • konzistentní upínací síla

UPÍNKY PRO LETECKÝ PRŮMYSL

 • zvláštní skupinu tvoří upínky určené pro letecký průmysl
 • zákaznické řešení na míru

VÝKONNÉ UPÍNAČE

 • pro lehký až těžký průmysl

MANUÁLNÍ VÝKONNÉ UPÍNAČE

 • určeny pro upnutí držení, uchopení a pozicování plechů a dalších dílů
 • nejčastěji využívány v příprvcích

PNEUMATICKÉ VÝKONNÉ UPÍNAČE

 • určeny k polohování a zajištění přesné pozice dílu
 • válcové k zakládání, vykládání nebo otáčení dílů či nástrojů v pracovní pozici
 • vynikající spolehlivost,dlouhá životnost, vysoká přesnost
 • určeny speciálně do náročného prostředí svařoven

 

HÁKOVÉ VÝKONNÉ UPÍNAČE

 • pro plechové díly různých tloušťek
 • pro materiál tloušťky 0-6 mm 
 • konstantní a vysoká upínací síla
 • utěsněny a chráněny před kontaminací
 • samosvorný mechanismus v upnuté poloze
 • 2 velikosti háčku a pin ve tvaru diamantu či kulatý

 

UPÍNAČ S ČEPEM

 • PNEUMATICKÝ A ELEKTRICKÝ
 • k založení či vytlačení nebo rotaci dílu v pracovní pozici
 • pro alikace vyžadující vysokou opakovatelnost

Upínače volíme dle:

 • rotace středového čepu
 • orientaci a zatížení
 • povrchu pro montáž 
 • pozice upínací páky

 

UPÍNAČE SE ZAJIŠŤOVACÍM PINEM

 • především pro automobilový průmysl
 • přesné ustavení plechů při svařování
 • široká škála pinů pro správné umístění dílů
 • další použití také při zpracování plechů, bodovém svařování

 

Více informací najdete ZDE

 

UCHOPOVAČE ROBOHAND

V roce 1980 se stala firma Robohand díky patentované technologii paralelních uchopovačů známou pro svou inovaci, kvalitu a spolehlivost.

DESTACO Robohand produkty jsou používány ve všech průmyslových odvětvích včetně potravinářského, farmateutického, od clean room až pr heavy duty prostředí.

Pneumatické

Pneumatický uchopovač je typ pneumatického pohonu, který obsahuje nástrojové čelisti nebo prsty, které uchopí předmět. Jsou ovládány stlačeným vzduchem. Nejpoužívanější jsou 2 čelisťové paralelní a 2 čelisťové úhlové uchopovače. DESTACO však nabízí i varianty 3 čelisťové paralelní a také speciální proukty pro uchopování plechů.

 • bezpečnostní uchopovače
 • originální robustní konstrukce pro dlouhou životnost
 • systém DirectConnect™ pro přímé připojení a vytvoření nutnosti použití několika osého Pick & Place řešení bez dalších přírub
 • přesné uchopování křehkých přesných dílů s vysokou opakovatelností
 • široká škála velikostí a konfigurací

Elektrické

Robohand elektrické uchopovače jsou bezúdržbové produkty pro rychlou instalaci s vysokou spolehlivostí. Uchopení a otevření čelistí je ovládáno výstupním digitálním signálem z PLC, robota či jiného běžného průmyslového kontroléru. Robohand E-uchopovače patří ve srovnání s běžnými typy k nejspolehlivějším a nejrobustnějším řešením.

 • jednoduchá a rychlá instalace bez softwaru
 • nízké provozní náklady
 • jednodušeji ovladatelné než pneumatické uchopovače
 • Clean Room: typ DPE-200-25 pro Class 6
                              DPE-400 pro Class 5
 • bezúdržbové
 • nevyžadují ventily, hadice, filtry a kompresor jako pneumatické
 • systém DirectConnect™ pro přímé připojení rotačních a lineárních produktů

Lineární moduly a saně

Jsou poháněny externě a interně a mohou být použity v mnoha prům. odvětvích, kde je vyžadován pohyb jak v jedné tak ve více osách. Nejčastější využití pro Pick & Place aplikace, mohou pracovat s malými i velkými předměty.

 • zvýšení produktivity a snížení nákladů u opakovaných úkolů v aplikacích jako: montáž, výstupy, změny směn na montážní lince, transfer předmětů s přesným pohybem
 • DirectConnect™ systém pro X-Y-Z řešení bez spojovacích přírub
 • možnost použití přesných dorazů a tlumičů

Pneumatické rotační členy

DESTACO Robohand pneumatické pohony jsou nabízeny v široké škále typů: s výstupní hřídelí nebo s přírubou, vysoká nebo nižší přenost, lehká konstrukce nebo heavy-duty provedení.

 • některé modely jou dostupné se systémem DirectConnect™
 • přesná koncová zarážka (end stop) a nulová vůle
 • nízký profil pro aplikace s omezeným prostorem, kompaktní provedení

Oem uchopovače

Pneumatické uchopovače - Série Robohand G 110

Tyto produkty poskytují lepší výkon a rychlost, vyžadují méně údržby.

 • čtyři různé průměry válců: 8, 11, 18 a 25 mm
 • doba aktivace od 0,06 sekundy
 • zdvih již od 5 mm až do 50 mm
 • větší uchopovací síla: 56 až 568 N
 • dvakrát rychlejší ve srovnání s konkurenčními produkty
 • výměnné čelisti uchopovačů s možností prodloužení čelisti

Koncové efektory

Efektory známé také jako End-of-Arm Tooling (EOAT) jsou zařízení, které je připojeno na konec ramene robota. Jsou navrženy a používány jako zápěstí robota. Jsou vždy specifikovány po domluvě se zákazníkem na konkrétní aplikaci. Využívány jsou například pro lisování / ražení, svařování, montáž, vstřikolisy,..

Vakuové

DESTACO nabízí širokou škálu produktů, od přísavek, ejektorů, odpružených držáků savek, rozdělovače, atd.

 • patentovaný ejektor DESTACO ARV pro rychlé vytvoření vakua
 • DESTACO produkty je možné používat s jakýmikoliv přísavkami
 • do portfolia vakuové techniky patří: 1) přísavky a magnety
  2) ELOCUP - první elektrická přísavka na světě
  3) ARV - patentované ventily se schopností automatického uvolnění, pro tvorbu vakua a pro odfuk
  4) odpružené držáky
  5) držáky snímačů
  6) objímky a jiné univerzální držáky

Univezální efektory z kulatiny

 • ekonomické a univerzální řešení
 • modulární sstém
 • vhodný pro aplikace jako Pick & Place, balení a paletizace
 • lehká a přesto silná konstrukce zabraňuje nechtěným vibracím při rychlém pohybu robota
 • rychlá úprava a nastavení při změně parametrů aplikace
 • flexibilní montáž pro různé druhy robotů

Efektory Accelerate Collection®

Systém Accelerate Collection® je velmi lehký a vhodný pro dnešní vysokorychlostní automatizaci. S odlehčením nástroje až o 50% můžete dosáhnout až o 30% většího zrychlení.

 • s lehkou konstrukcí se zvyšuje i bezpečnost zaměstnanců 
 • tento systém se skládá z velkého množství hladkých hliníkových komponent

Software Accelerate digital studio

 • 3D softwarový nástroj pro vytvoření vizuální aplikace
 • široká nabídka knihoven
 • simulace procesu, kontrola možné kolize

Další speciální efektory

 • uchopovače plechů
 • Bodybuilder - modulární efektor - nastavitelný
 • Spidergrip - variabilní pevná konstrukce
 • Bag gripper - uchopovač pytlů

Tool changery

 • prvky pro automatickou výměnu nástrojů
 • vysoká opakovatelná přesnost, vhodné pro robotické aplikace
 • automatické adaptéry a stojany pro aut. výměnu
 • integrované porty pro pneumatické a elektrické konektory

Robohand vyrovnávací zařízení

 • robotické vyrovnávací členy jsou výborné pro aplikace vkládání dílů v případě jejich špatného vyrovnání či zkosení nebo pro kompenzaci neřesnoti polohovacího dílu
 • tři základní typy: vyrovnávací zápěstí - vyrovnání v krutu, ohybu a smyku
  laterární - kompenzace bočního pohybu, v X-Y směru pouze ve vertikální ose
  cylindrické horizontální - vyrovnání horizontálních nepřesností, pouze  Z-ose

Více informací najdete ZDE

Japonská firma JANOME se věnuje automatizaci od roku 1984. V nabídce firmy jsou elektrolisy, desktop roboty, SCARA roboty a portálové systémy. Výrobce své produkty stále vylepšuje a rozšiřuje portfolio výrobků. Pro snadnější nastavování a programování je menu ovládacího panelu k dispozici v mnoha jazycích a to včetně češtiny.

 

Desktop série

 

2000 N serie

 • JR2000N jsou osvědčeným řešením stolních aplikací.
 • Systém obsahuje vše potřebné pro nejběžnější úkony v průmyslu: montáž šroubových spojů, manipulaci, frézování plošných spojů, pájení, nebo dávkování kapalin (obvykle maziva, lepidel apod
 • Každá z aplikací nabízí robotický systém zákaznické řešení ve formě speciálního firmware.
 • Robot je schopen současně řídit všechny své osy a má patentované vedení, které zajišťuje preciznost polohování.

 Parametry ke stažení

 

 

JR 3000 serie

 • Nová možnost komunikace přes Ethernet.
 • Záloha na USB.
 • Nový design ovládacího panelu s původním menu.
 • Plně konfigurovatelný spouštěcí panel.
 • Integrace kabelů robota přímo do jeho těla.
 • Připravená spolupráce kamery a robota.
 • Nový PC program s možností implementace DXF a JPEG přímo do programu robota.
 • Předem připravené funkce pro dávkování.
 • Možnost použití dalších dvou os a tím vytvoření až šestiosého robota.
 • Konfigurovatelná konstrukce – jedno nebo dvousloupková.

 Parametry ke stažení 1                         Parametry ke stažení 2

 

SCARA serie

 

 

JS serie

 • Robot je poháněn AC servomotory s absolutními enkodéry.
 • Vysokorychlostní operace umožňuje výkonný motor (až 1,900W).
 • Osm rozdílných provedení délek robotických ramen s dosahem až 1m.
 • Možnost vytvoření až 255 programů s 30 000 body.
 • Robot je v nabídce také v provedení Clean Room Class 10􀊢Standard 209D).
 • Od klasického provedení se liší speciální vzduchotěsnou konstrukcí a je vybaven vestavěným inside-out vakuovým systémem, který zabrání hromadění prachových částic.
 • Osa Z je navíc zabezpečena antistatickým krytím.
 • Konektory signálu a stlačeného vzduchu jsou vyvedeny až na hlavu robota.
 • Provedení s tužší dutou hřídelí a operačním rádiem od 350 mm do 1 metru.
 • Dutá hřídel je robustnější a odolnější, vhodná pro vedení kabeláže, nebo pneumatického rozvodu.

 Parametry ke stažení

 

JSR 4400N

 • Jako pohon robota slouží krokové motory s micro-step řídicím systémem.
 • Krokové motory šetří spotřebu elektrické energie a zajišťují vyšší třídu bezpečnosti.
 • Robot je k dostání ve dvou variantách: 3-osé a 4-osé provedení s rotací poslední osy.
 • Kompaktní all-in-one konstrukce umožnila celý řídící systém integrovat přímo do těla robota. Systém tedy nepotřebuje pro chod robota žádný další kontrolér či rozvaděč pro činnost robota.
 • Výhodou je také malý rozměr samotného ramena. Robot je tím kompaktnější a lze jej díky malým rozměrům použít i pro práci na menším prostoru.
 • Jako všechny JANOME roboty má i JSR funkci Direct Teaching pro ruční učení bodů programu pomocí přímého navedení robota rukou a uložení bodu.
 • Robot také podporuje zákaznické funkce pro šroubování, pájení, dávkování dle projektu, na který bude určen.
 • Menu robota je v 10 světových jazycích včetně češtiny.

 Parametry ke stažení

 

Portálové systémy

Multifunkční JC-3 s různou délkou os je dodáván s kontrolérem a je stejně jako desktop robot jednoduše naprogramovatelný přímo přes ovládací panel. Ideální jako in-line dávkovací nebo jako šroubovací robot. Jeho specializovaný software výrazně zkracuje čas nastavení programu pro šroubovací nebo dávkovacích aplikace. Pro dávkování je k dispozici funkce pro tvorbu trajektorií přímo z DXF souboru. Ve standardním provedení je robot vybaven univerzálním softwarem pro jakékoliv další aplikace. Řada JC-3 používá na osách X a Y krokové motory se zpětnou vazbou. Přeprava nákladu o hmotnosti až 8 kg Maximální zrychlením 5000 mm / s2 a maximální rychlostí 800 mm / s. Součástí standardního vybavení je Ethernet (LAN) a 3 COM porty (RS2323C). Volitelně je možné přidat Fieldbus port (dostupné typy: CC-Link, DeviceNet a PROFIBUS). Programy lze spouštět kromě v robotu také přímo z PLC. Další možností je posílat konkrétní souřadnice polohy a tím řídit pohyb os robota.

JC – T3 a JC – H3 modely

 • Tříosé provedení
 • Konfigurovatelné provedení s
 • jednoduchým nebo dvojitým
 • vedením osy X

 Parametry ke stažení                            Parametry ke stažení 2

 

JC - H4

 • Čtyřosé provedení s dvojitým
 • vedením osy X
 • Osy Z a R jsou opatřeny
 • Krytem

  Parametry ke stažení                            Parametry ke stažení 2

  Elektrické lisy

JP 4 série

 • Nižší spotřeba energie – spotřebuje až o 80% méně energie než hydraulické nebo
 • pneumatické lisy.
 • Možnost volby jednotek: mm / inch / N / kgf / Lbf
 • Široký výběr lisovacích režimů.
 • Komunikace: RS 232C pro PC zálohu a off-line programování, I/O 17x16, Ethernet,
 • výstup ze snímače síly/ z odměřování polohy.

 Parametry ke stažení

 

JP 5 série

 • Nižší spotřeba energie, rychlejší pohyb a zrychlení beranu
 • Štíhlý design a jednoduchá instalace
 • Moderní komunikace:  CC-link, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, CANopen, EtherNet IP
 • Možnost zálohy na USB
 • Možnost spojení několika jednotek přes firemní síť
 • Nový, vylepšený ovládací panel
 • Nový, jednodušší a přehlednější PC software JP TaS II
 • Vylepšená možnost rychlé a jednodušší kalibrace přímím napojením na PC.

 Parametry ke stažení

 

JP-S série

 • Ideální pro nahrazení hydraulických a pneumatických lisů.
 • Slim Typ krytování (nejmenší model je pouze 65 mm široký!)
 • Podporuje moderní způsoby komunikace - Digital I/O, open Fieldbus,
 • Ethernet a přímé uživatelské rozhraní z programovacího panelu.
 • Důsledná kontrola kvality – zpětná vazba, report o výsledních procesu.
 • Flexibilita – můžete libovolně nastavovat lisovací sílu, pozici, vzdálenost
 • a rychlost lisování včetně kombinací těchto parametrů.
 • Systém je plně konfigurovatelný, můžete si tedy při objednání vytipovat.
 • zařízení přímo na míru bez příslušenství, které by pro vás bylo zbytečné, a tím snížíte pořizovací náklady na
 • minimum.
 • K systému je možné získat také PC software pro přípravu programu, zálohování, diagnostiku a vzdálenou správu lisu.

 Parametry ke stažení

  Katalog 

 

 

Víceosý manipulátor, jednoduše přeučitelný na jiné aplikace, díky lehké konstrukci snadno přemístitelný na různá pracoviště. Skutečná náhrada lidských operátorů bez nutnosti řešení bezpečnostních plotů nebo jiných technických překážek.

 

E-série

 

 

RAMENO

 • vestavěný silově momentový senzor
  17 bezpečnostních funkcí
  NORMY:
  EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd
  EN ISO 10218-1
  certifikováno TÜV NORD
 • snadno vyměnitelné klouby

OVLÁDACÍ PANEL

 • větší rozlišení displeje, přehlednější programování

 • flexibilnější, lehčí kabel

 • nastavitelný dojezdový čas a vzdálenost

KOMUNIKACE

 • možnost přepínání mezi 10 a RS485 na konektoru na hlavě robota

 

 UR3e

 UR5e

 UR10e

 

CB3 série

 

UR 3

 • nejmenší z řady
 • nosnost 3 kg a rameno s dosahem 500 mm
 • nabízí skutečnou možnost stát se pro člověka jeho osobním, chytrým a spolupracujícím parťákem
 • velikost, obratnost a citlivost ho předurčuje pro drobné práce "všeho druhu"
 • muže se pohybovat i v omezených prostorech nebo přímo na pracovním stole spolu s operátorem

 UR3

 

UR 5

 • je svou velikostí a výkonem určen jako přímá náhrada lidí – operátoru
 • jeho dosah je 850 mm
 • unese 5 kg a tyto parametry z něj dělají
 • v současnosti nejčastěji používaný typ pro nasazení v běžných Pick-and-place a montážních aplikacích

 UR5

 

UR 10

 • nosnost 10 kg
 • operační poloměr 1 300 mm
 • použitelný i do aplikací, jako je obsluha větších obráběcích strojů a lisu, paletizace, manipulace s rozměrnými výrobky a podobné

 UR10

 

 

 

Komunikace

 • Ethernet - standardní protokol počítačových sítí
 • EtherNet/IP - průmyslový síťový real-time protokol
 • Modbus TCP - otevřená a bezplatná sériová komunikační sběrnice
 • PROFINET - průmyslový procesní protokol (Process Field Net)

 

 

Další

 

Uchopovače a příslušenství najdete ZDE.

Pro vaši potřebu jsme schopni zajistit kterýkoliv certifikovaný end-effektor, či komponent, který najdete na UR stránkách. Pro více informací nám napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Roboty je také možno zapůjčit.