Seminar in the box III.

V Listopadu se konal 3. z řady Seminar in the box. Jsme rádi že se účastníte. Pro rok 2020 plánujeme opět tři semináře s váženými hosty. V Královském poříčí nás navštívil kolega z firmy On Robot, jehož produkty najdete na našich stránkách.