POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 

Spojením dvou unikátních technologií jako je kooperativní UR Robot a plazmová tryska vzniká ucelený systém pro úpravu povrchů tvarově složitějších výrobků.

 

 

Využití plazmové trysky s robotem firmy Universal Robots - předúprava povrchu před lepením, potiskem či jiným adhezním spojením.

  • aktivace povrchu před finální úpravou nebo mezioperací
  • snadná implementace do stávající technologické linky
  • efektivní řešení předúpravy bez použití chemie nebo tepelných úprav (plamen)
  • šetrná technologie z hlediska zpracovávaného materiálu i životního prostředí
  • univerzální řešení při změně vstupních materiálů
  • snadné programování a ovládání robota
  • technická podpora pro nové procesy

 

Plazmová atmosférická tryska

 

Plazmová atmosférická tryska umožňuje povrchovou úpravu materiálů před následnými operacemi jako např. lepenípotisklakováníbarvení. Plazma způsobuje změnu povrchových vlastností materiálu pomocí aktivních částic (ionty, excitované atomy, radikály), které vznikají při průchodu plynu plazmovým výbojem. Na povrchu materiálu dochází k reakci a navazování nových funkčních skupin (zejména hydroxylových). Mění se povrchová energie materiálu (zvýšení) a materiál se stává hydrofilním. Díky tomu dochází ke zlepšení smáčivosti/adheze povrchu a proto jsou následné úpravy aplikovány velmi snadno, mají lepší přilnavost a celkově se tedy zvyšuje kvalita finální úpravy.

 

Zařízení slouží pro generování plazmatu za atmosférického tlaku. Úprava PP povrchu atmosférickou tryskou Zvýšení povrchové energie v oblasti aktivace tryskou (> 38mN/m)

 

Více informací o technologii plazmové trysky: ZDE

Více o UR robotech: UNIVERSAL ROBOTS