Montážní linky

 

 

Roboty mají na montážních linkách bezesporu velmi důležitou roli: podávají, přinášejí, umísťují, svařují, šroubují, tmelí a... prostě montují. Žádná automobilka na světě se bez jejich práce neobejde. Roboty UR mají navíc jeden bonus, a to možnost spolupráce s lidmi. Samozřejmě při zachování všech nezbytných bezpečnostních opatření.

 

Aplikace I.

 

 

Zadání zákazníka:

Spolupráce operátora s robotem při montáži zadního nárazníku. Důležitým kritériem je dodržení výrobního taktu.

Popis aplikace:

Na styčné plochy se před montáží nanáší těsnící tmel. Robot nárazník donese k zadní části karosérie a přidrží po dobu, než operátor provede přišroubování. Aby nedocházelo ke zdržování výrobního taktu, musí se robot v průběhu práce operátora přesunout k zásobníku nárazníků, uchopit další z nich, provést nanesení tmelu a připravit se na další karoserii.

 

 

Technické údaje:

 • Použitý robot: UR10 se speciálním efektorem pro uchopení různých typů nárazníků
 • Nosnost: 10 kg
 • Operační poloměr: 1 300 mm
 • Čas cyklu: do jedné minuty
 • Specialita této aplikace: použití rychlovýměnné příruby na patě robota, aby jej bylo možné v případě závady bez prodlení demontovat od linky

 

 

 

Aplikace II.

 

 

 

Zadání zákazníka:

Při montáži tepelných výměníků patří nasazování měděných kolínek na průchozí trubičky k velmi pracným operacím. Návrh buňky s robotem, který tuto montáž provede.

 

Popis aplikace:

Kolínka je nutné nejdříve zorientovat do jedné polohy a připravit pro spolehlivé uchopení robotem. K tomu jsou použity vibrační podávací stanice, na jejichž konci je oddělovač. Robot UR3 je vybaven jednoúčelovým uchopovačem, pomocí kterého je schopen nasadit kolínka na trubičky.

Tepelné výměníky přijíždějí k robotickému pracovišti na pásovém dopravníku, takže je potřeba je pomocí polohovacích jednotek a upínek zafixovat v přesné poloze vůči robotu.

 

 

 

Technické údaje:

 • Použitý robot: UR3 s pneumatickým uchopovačem a tvarovými čelistmi
 • Nosnost: 3 kg
 • Operační poloměr: 500 mm
 • Čas cyklu: 55 vteřin
 • Specialita této aplikace: řešení upínání tepelných výměníků, které jsou složeny z velmi tenkých hliníkových plechů a i mírný náraz je deformuje

 

Aplikace III.

 

 

Zadání zákazníka:

Nahrazení operátora na montážní lince, který provádí montáž protiprachových víček a pomocí injekční stříkačky dávkuje na závitové spoje zajišťovací tekutinu (anaerobní lepidlo Loctite)

 

Technické údaje:

 • Použitý robot: UR5
 • Nosnost: 5 kg
 • Operační poloměr: 850 mm
 • Čas cyklu: 30 vteřin
 • Efektor: kombinovaný nástroj robota, podtlakový úchop a dávkovač DAVtech
 • Specialita této aplikace: nanášení anaerobní tekutiny, která vzdušnou vlhkostí velmi rychle zasychá. Dávkování tekutin typu „vteřinové lepidlo“ je obecně problematická záležitost.