Obsluha strojů

 

 

Popis aplikace:

Jedná se o automatizaci tažení prvních postupů hlubokotažných výtažků. Nejprve se odebere oboustranně namazaný rovný přístřih z mazací stanice. Následuje založení do stroje, odlisování, odebrání výlisku a odložení do palety s hotovými výrobky. Robot je umístěn na teleskopickém sloupu v horní části lisu a při ruční obsluze se zcela odsune z pracovního prostoru. Robot komunikuje pomocí digitálních vstupů a výstupů s řídicím systémem lisu a mazací stanice. K systému je připojen prostorový bezpečnostní scanner, který při přerušení paprsku zastaví robota.

 

 

1) Teleskopický sloup, 2) Robot UR10, 3) Uchopovač, 4) Mazací stanice, 5) Horní rám, 6) Kontrolér UR10, 7) Teaching pendant UR10, 8) Box pro hotové výrobky

 

Na lisu se vyrábí více druhů výrobků, proto je robot opatřen „toolchangerem“ a při změně výroby se osadí příslušným uchopovačem.