Dávkování

 

 

Hlavní parametry aplikace:

  • Robot: JANOME JR 2203N DESKTOP
  • Periferie: Dávkovací ventil DavTech DA 400EV
                  Pumpa pro mazivo PP 25
  • Takt time: 11-15 s
  • Zabezpečení: Buňka z Al v polykarbonátovou výplní, světelná závora, světelná signalizace
  • Ovládání: Ovládací panel, tlačítkový panel, komunikace s PLC

 

Zadání zákazníka:

Dávkování maziva dle schématu zadání na přesně určené body s přesností v mg a taktu max 15 s/kus. Mazivo je skladováno v nádobách. Dávkování nejen pro dávkovací ventil robota, ale i do dalších pasáží stroje za pomoci tlakové pumpy.

 

 

Popis aplikace:

Pro dávkování použit nejmenší z DESKTOP robotů JR 2200 N v tříosém provedení. Dávkovací ventil DavTech DA 400 EV je elektricky ovládaný jehlový ventil s mikrometrickým nastavením velikosti dávky. Pro čerpání materiálu použití pumpy PP-25, která spolehlivě dodávala materiál do celého stroje včetně robota.

Délka a pozice jehly je kontrolovaná automatickým snímačem. Dle těchto parametrů jsou následně upraveny trajektorie robota.

Po založení dílů do robota a zvolení programu je zkontrolován typ pomocí snímačů v zakládacím přípravku a následně je dávkováno mazivo na předem určené body dle zadání zákazníka. Manipulaci s materiálem obstarává obsluha, která má na starosti i okolní stanoviště.

Bezpečnostní krytování doplněno světelnou závorou pro bezproblémový a bezpečný přístup do pracovního prostoru.