Měřící pracoviště

 

 

Zadání zákazníka:

Zhotovit měřící stanici, která je schopná měřit několik rozměrů na každém z šesti typů rotačních dílců. Posoudit, zda jsou změřené rozměry v dané toleranci a roztřídit je do příslušných KLT přepravek. Následně vytisknout lístek s informacemi o výrobku a vložit k odpovídajícím dílům. Zároveň vést statistiku změřených kusů, počet NOK kusů a pomocí sms zpráv podávat reporty o stavu obsluze.

Popis aplikace:

Obsluha vloží koš s narovnanými díly na vstupní dopravník. Po příjezdu koše na stopery načte RFID čtečka typ dílu a přizpůsobí program a uchopovač robota pro samotné měření. Koš je ustaven zarážkovými válci a robot odebírá jednotlivé díly, které vkládá do měřícího zařízení. Pokud je díl vyroben v předepsaných tolerancích, nastane uložení do KLT přepravky na výstupním dopravníku. V opačném případě je vložen mezi NOK díly. Při zaplnění KLT přepravky na požadované množství dílů, dojde k vytištění „bednového lístku“, vložení do přepravky a odeslání bedny na odebírací místo, kde ji obsluha vyjme. Prázdné koše sjedou výtahem na zpětnou větev vstupního dopravníku.

Pro dosažení požadované doby bez-obslužnosti jsou dopravníky dimenzovány na příslušný počet košů a KLT přepravek. Robot má k dispozici držák na dva automaticky výměnné nástroje, který se dá v případě rozšíření portfolia měřených dílů doplnit o další nástroj.

Úpravou dílčích komponent lze dosáhnout variability pracoviště pro konkrétní účel.

 

 

 

Technické údaje:

  • Napájení: 230 V / 50 Hz
  • Řídící napětí: 24 V DC
  • Příkon: 450W
  • Třída ochrany: IP 40
  • Maximální tlak vzduchu: 5-6 Bar, suchý vzduch
  • Hlavní rozměry stanice: 4050 x 1800 x 2130[mm]
  • Čas cyklu: 10s
  • Doba bez-obslužnosti: 6-8h