Paletizace pro polygrafii

 

Standardizované paletovací pracoviště SPR10 pro polygrafii

 

Skládání balíků novin, časopisů a jiných tiskovin na paletu patří mezi operace, které jsou v polygrafické výrobě velmi často potřeba a běžně je vykonávají lidé. Tato činnost je však fyzicky hodně náročná, tiskoviny jsou poměrně těžké a pracovníci se s balíky musí ohýbat téměř až k zemi. Nehledě na tuto nevhodnou ergonomickou zátěž, problematické je také ekonomické hledisko: lidí je prostě málo a na podobné rutinní činnosti je lidský operátor zbytečným luxusem.

 

Firma EXACTEC má řešení. S využitím spolupracujících robotů Universal Robots nabízí standardizované pracoviště, vhodné pro skládání balíků do hmotnosti 7 kg na dřevěné, plastové nebo kovové EUR palety 80 x 120 cm. Balíky tiskovin za tiskařským a skládacím strojem vstupují na dopravníkový systém, který je postupně napolohuje, srovná a připraví pro spolehlivé uchopení robotem UR10. Robot je vybaven speciálním efektorem, který je konstrukčně upraven vždy pro daný typ tiskovin. Pomocí tohoto efektoru jsou balíky s minimálními mezerami skládány na paletu do výšky přibližně jednoho metru, volitelně se zvedacím sloupkem až kolem 1,5 metru. Pracoviště má k dispozici dvě paletovací místa, takže zatímco robot obsluhuje jednu paletu, může se operátor postarat o již hotovou paletu a připravit ji pro další proces. Průběh a stav paletizace je signalizován LED světelným sloupkem, ale volitelně je možné potřebné informace předávat i pomocí WiFi, Bluetooth nebo GSM sítě na mobilní telefony.

 

Robotické pracoviště je navrženo jako kolaborativní, což znamená, že v blízkosti pracujícího robota se mohou pohybovat i lidé – samozřejmě náležitě poučení a proškolení. Pokud je však paletizaci nutno provozovat ve stísněných prostorech nebo na velmi frekventovaných místech, anebo je potřeba robota nastavit nad jeho bezpečnou rychlost, například kvůli kratšímu výrobnímu cyklu, je možné celé pracoviště zabezpečit zónovými skenery nebo jinými prostředky.

 

Technické údaje:

 

typ použitého robota:   UR10e / UR10 CB3 *
operační plocha:   2 x 1 200 x 800 mm
výška paletování:   1 000 mm
zvýšená výška paletování:   1 500 mm *
čas cyklu jednoho balíku:   12 vteřin
rozměry tiskovin:   min. A4, max. A3
výška balíku:   100 – 300 mm dle formátu
provozní nosnost:   7 kg
rozměry pracoviště:   3 000 x 2 000 mm
ovládání:   dotykový LCD panel
signalizace:   LED sloupkem: provoz, dokončená paleta, zaplnění
komunikace:   Ethernet IP, Profinet, Modbus, digi I/O, USB
rozšířená komunikace:   WiFi, Bluetooth, GSM *
    volitelně