Dne 10. 4. 2019 jsme společně s firmou Universal Robots pořádali Seminar in the Box. Tato akce je pořádána pro naše zakazníky, jak stálé, tak nové. Měli jsme krásné prostory v hotelu Imperial. Součástí konference byly, jak přednášky, tak workshopy. 

Představili jsme vám naše aplikace s UR a našich integrátorů. Firma FABA robots k nám přijela ukázat automatizované sváření. 

Tuto akci budeme pořádat příště v jiném kraji. Zatím máme v plánu Ústí nad Labem a Plzeň. Pokud by jste měli zájem se také účastnit, nebojte se nám ozvat.